Cách mạng Tháng Mười Nga mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Tháng 11 này, những người cộng sản cùng giai cấp công nhân, nông dân và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017). Cuộc cách mạng vĩ đại đã làm thay đổi số phận người lao động, đưa chủ nghĩa xã hội từ chỗ chỉ là những ước mơ, khát vọng trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống. Những cuộc mít tinh, diễu hành; những cuộc gặp mặt, hội thảo, tọa đàm; những bài viết, công trình nghiên cứu, phim ảnh tư liệu; những hồi ức xúc động về thời khắc lịch sử hào hùng ấy đã, đang diễn ra trên nhiều nơi. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lợi dụng triệt để sự kiện này để đẩy mạnh tuyên truyền những luận điệu sai trái nhằm phủ nhận giá trị, tầm vóc lịch sử lớn lao của Cách mạng Tháng Mười Nga với tiến trình phát triển của cách mạng thế giới, trong đó có cách mạng Việt Nam. Điển hình cho những luận điệu này là bài viết “Hãy tra gươm vào vỏ” của tác giả với bút danh là Trung Nguyễn. Thông qua nhanvanviet.com, Nguyên Anh phản bác, vạch trần lại những luận điệu sai trái trong bài viết của Trung Nguyễn.

Trước hết, với giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại, Cách mạng Tháng Mười Nga mãi là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

Luận điệu cho rằng: Chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga trên các đường phố Việt Nam sẽ khiến mọi người không khỏi ngậm ngùi là hoàn toàn sai trái, phản động, gieo rắc tâm lý thù hận dân tộc, thiếu tôn trọng với những đóng góp, hy sinh vô bờ bến của nhân dân Liên Xô đối với tiến trình phát triển của cách mạng thế giới.

Lật lại trang sử của dân tộc ta cho thấy, dưới ách thống trị của thực dân và phong kiến, đời sống nhân dân ta vô cùng cực khổ, bị tước đoạt mọi quyền tự do, dân chủ; nhiều cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân bị đàn áp, dìm trong biển máu, các chí sĩ yêu nước xuất dương tìm hướng đi cho dân tộc, nhưng tất cả đều bế tắc, đi vào ngõ cụt. Chỉ đến khi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và đến với quê hương của V.I. Lênin, cội nguồn của Cách mạng Tháng Mười, Người đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc đúng đắn. Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Người đã khẳng định: Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc Pháp khoe khoang. Cách mệnh Nga đã đuổi được vua chúa, tư bản, địa chủ, rồi lại ra sức cho công, nông các nước và dân bị áp bức các thuộc địa làm cách mệnh để đập đổ tất cả đế quốc chủ nghĩa và tư bản trong thế giới.

Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt nhân dân ta làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành đổi mới toàn diện nền kinh tế – xã hội đất nước, mở cửa hội nhập quốc tế, giữ vững thành quả cách mạng, giữ vững hoà bình, môi trường chính trị – xã hội ổn định để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống nhân dân.

100 năm qua, dù thế giới có nhiều biến thiên, đổi thay, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời về khát vọng và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội. Những bài học bổ ích, kinh nghiệm quý báu của cuộc Cách mạng vĩ đại này đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đúng như nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng dẫn dắt toàn thể dân tộc vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Trung Nguyễn cho rằng: “Trước những bất công về tài chính, chính trị, Đảng, Nhà nước ta hoàn toàn không có giải pháp gì mà chỉ biết hô hào đạo đức để dạy cho cán bộ, đảng viên cộng sản là gây tốn kém, lãng phí mà không có kết quả”. Luận điệu này thể hiện cái nhìn méo mó, lệch lạc, phủ nhận những đóng góp to lớn của đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã không quản khó khăn, gian khổ, nỗ lực cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Trong quá trình đổi mới phát triển, một bộ phận đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, Đảng ta đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp. Việc làm này cho thấy, Đảng không bao che, dung túng và không có vùng cấm đối với những sai phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên.

Quần chúng nhân dân thêm tin tưởng và kỳ vọng rất lớn vào hành động kiên quyết của Đảng trong thời gian tới. Lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, xóa bỏ áp bức bóc lột sẽ luôn tỏa sáng, là nguồn động lực to lớn, thôi thúc chúng ta đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Cách mạng Tháng Mười Nga mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

 • 15 Tháng Mười Một, 2017 at 9:46 sáng
  Permalink

  Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 mãi mãi là nguồn gốc, động lực, cổ vũ nhân dân các nước tiến bộ, yêu chuộm hoà bình trên thế giới chiến đấu không khoan nhượng với các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin.

  Reply
 • 15 Tháng Mười Một, 2017 at 9:48 sáng
  Permalink

  Dù vật đổi sao rời và thế giới có biến động thế nào đi chăng nữa thì tầm vóc và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 vẫn lung linh toả sáng, chiếu sáng con đường chúng ta đi.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.