Không thể phủ nhận giá trị và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Bằng lời lẽ hằn học, với thái độ thâm thù chế độ xã hội chủ nghĩa, kẻ phản động danh xưng “Hậu duệ Trưng Vương” đã lớn tiếng “phê phán” Đảng, Nhà nước ta tổ chức kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Có lẽ bởi Y ít học, không hiểu lịch sử, nên chỉ biết nhại lại những luận điệu của các thế lực thù địch, cố tình thổi phồng, xuyên tạc cho rằng: “đất nước mình sắp rơi vào tay Tàu cộng” và so sánh một cách khập khiễng, phiến diện khi nhân dân ta đang chịu cảnh lụt bão mà lại “tổ chức nhạc hội, vui chơi” để gán cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta cái tội “vô cảm” trước nỗi khổ của đồng bào.

Có lẽ sự vô cảm thực sự chỉ là của Y, bởi chính Y viết rằng: “Tôi cảm thấy khó chịu vì nghĩ Cách mạng Tháng Mười Nga thì liên quan gì đến nước mình mà mừng với rỡ?”. Chính Y mới không biết rằng nhân dân Việt Nam ai ai cũng hiểu,  thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc của nhân dân ta; như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mạng Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật sự… Cách mạng Tháng Mười Nga đã đuổi được vua chúa, tư bản, địa chủ rồi, lại tiếp sức cho công nông các nước và dân tộc bị áp bức các thuộc địa làm cách mệnh để đạp đổ tất cả đế quốc chủ nghĩa và tư bản trong thế giới”. Có thể nói, không có Cách mạng Tháng Mười Nga thì cách mạng Việt Nam vẫn trong tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước.

Cần thấy rõ, ở nước ta vào đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh các lực lượng yêu nước bế tắc về đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đưa ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga đến với phong trào công nhân và phong trào yêu nước cổ vũ, động viên nhân dân ta đứng lên làm cách mạng vô sản đập tan chế độ thực dân phong kiến, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Ngày nay, đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng mở, có vị thế, uy tín ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới. Chính vì vậy, trong trái tim mỗi người Việt Nam, tình cảm gắn bó và lòng biết ơn đối với Cách mạng Tháng Mười cũng như đối với V.I. Lênin – lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản – là vô cùng sâu sắc. Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, của người Việt Nam.

Không ai có thể phủ nhận giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Mười Nga, đó là một cuộc đột phá vĩ đại, bởi chỉ có Cách mạng Tháng Mười Nga mới xóa bỏ được tận gốc và triệt để sự áp bức bóc lột, đưa nhân dân lao động lên làm chủ đất nước làm chủ vận mệnh của mình. Những cuộc cách mạng tư sản ở Pháp, ở Anh trong những thế kỷ XVIII, XIX là những đột phá quan trọng làm đổ vỡ thành trì của chế độ phong kiến cát cứ, đưa nhiều nước châu Âu thoát khỏi những đêm dài trung cổ hà khắc để sau đó có sự phục hưng, đưa đến sự tiến bộ mới cho xã hội loài người. Nhưng những cuộc cách mạng tư sản ấy đều có mặt hạn chế cốt tử, là không thể giải quyết được ách áp bức bóc lột, không thể giải quyết tận gốc ách thống trị, nô dịch các dân tộc, không giải phóng được con người, không xoá bỏ được áp bức bất công mà chỉ thay đổi được sự bóc lột, bất công này bằng một kiểu bóc lột, một dạng bất công khác.

Cách mạng tháng Mười Nga đã đem lại những thành tựu lớn lao cho nhân loại, thức tỉnh và đáp ứng khát vọng giải phóng của hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Cách mạng Tháng Mười làm nên một kỳ tích to lớn là tạo dựng nên một chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống chính trị thế giới từ khi nó diễn ra và cả cho đến mọi thời đại sau này. Chỉ có những kẻ luôn mang tư tưởng thù địch, nuôi ảo tưởng quay lại chế độ áp bức, bóc lột đã bị cách mạng xã hội chủ nghĩa xóa bỏ mới ra sức tuyên truyền phủ nhận Cách mạng Tháng Mười Nga, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ nhận thành quả của chủ nghĩa xã hội với những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận lịch sử vô căn cứ. Do vậy, chúng ta những người dân Việt Nam yêu nước hãy cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc ấy và hãy vững tin đi theo con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Dù thế giới có nhiều biến động, đổi thay, con đường cách mạng đầy khó khăn gian khổ, lúc thành công, lúc thoái trào, song Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời về khát vọng và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội. Những bài học bổ ích, kinh nghiệm quý báu của cuộc cách mạng vĩ đại này đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.