Luận điệu xảo trá của Phạm Nguyên Trường

Càng gần đến ngày kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng Mười Nga thành công, những luận điệu xuyên tạc, bôi đen, phủ nhận cuộc cách mạng vĩ đại này lại xuất hiện với “tần suất lớn”, “như nấm sau mưa”. Bài viết “Cách mạng tháng Mười Nga đã gây ra những tổn thất kinh hoàng” của Phạm Nguyên Trường là một điển hình cho những luận điệu ấy. Theo Phạm Nguyên Trường, cách mạng tháng Mười Nga được bắt đầu từ ý thức hệ Marxism-Leninismý thức hệ tàn ác và làm chết nhiều người nhất trong lịch sử nhân loại, gây nên sự phá hoại trên quy mô lớn và còn để lại hậu quả đến ngày nay. Rõ ràng, đây là luận điệu hoàn toàn phi lý, phản khoa học, không chỉ bôi đen, phủ nhận cách mạng tháng Mười – sự kiện vĩ đại nhất trong thế kỷ XX, mà còn phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa khoa học nhất, cách mạng nhất, một bộ phận quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga thành công là sản phẩm tất nhiên của những mâu thuẫn thời đại đầu thế kỉ XX, của quy luật vận động và phát triển khách quan của lịch sử xã hội loài người. Đó là cuộc cách mạng vạch thời đại, khai phá con đường cho nhân loại đi tới tương lai. Bức tranh thế giới và diện mạo của chủ nghĩa xã hội từ sau Cách mạng Tháng Mười đến nay đã có những biến đổi hết sức to lớn và vô cùng sâu sắc. Sự biến đổi to lớn và sâu sắc ấy là sự biến đổi của thế giới trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu mà cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười đã mở ra. Trục cơ bản của quá trình biến đổi lịch sử ấy là: Chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực sinh động trong thực tiễn trên một phần lớn của trái đất. Lần đầu tiên trong lịch sử, quần chúng công nông, những người lao động từ thân phận nô lệ vươn lên làm chủ, đứng ra tổ chức xây dựng chế độ xã hội mới; rồi từ một nước trở thành hệ thống thế giới, là chỗ dựa của các lực lượng hoà bình, cách mạng, là động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của các phong trào cách mạng và tiến trình cách mạng thế giới; rồi từ hệ thống thế giới, còn lại những nước tiếp tục xây dựng, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa với diện mạo mới, đầy năng động và sáng tạo trên nền tảng của sự đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Dù cho có những quanh co và phức tạp, nhưng sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực đã thể hiện rõ nội dung chủ yếu của thời đại chúng ta là đang quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Xu thế vận động này của lịch sử nhân loại là tất yếu khách quan và vẫn đang tiếp diễn, chẳng có thế lực nào, dù có dã tâm và sức mạnh đến đâu, có thể “nắn” lại xu thế lịch sử ấy.

Từ khi thắng lợi đến nay, Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội hiện thực luôn vấp phải sự chống phá điên cuồng, quyết liệt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, khi thì công khai, lúc ngấm ngầm; khi thì bằng chiến tranh, bằng sức mạnh vũ lực, lúc thì bằng những biện pháp “mềm”. Sau sự sụp đổ của Liên Xô và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, chúng càng ra sức công kích, phủ nhận ý nghĩa và tầm vóc của Cách mạng Tháng Mười, tuyên truyền về cái gọi là “hồi kết thúc”, sự “cáo chung” của chủ nghĩa xã hội, sự “lạc hậu, lỗi thời” của Chủ nghĩa Mác – Lênin. Những lý thuyết về “chủ nghĩa xã hội dân chủ”, “chủ nghĩa xã hội phi mác-xít” được tung ra ở nhiều nơi trên thế giới; các dàn “hợp xướng” đòi “đa nguyên, đa đảng” rùm beng hơn hướng vào các nước xã hội chủ nghĩa, được tán phát trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, hòng “hướng lái” những nước xã hội chủ nghĩa còn lại theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Thế nhưng, thực tế phát triển và những thành tựu to lớn của chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới chứng tỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa là lý tưởng phù hợp với quy luật vận động khách quan của lịch sử. Thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Hơn một tỉ người trên hành tinh đang đi theo con đường mà Cách mạng Tháng Mười đã mở ra, với những thành tựu đáng tự hào và tương lai tươi sáng càng khẳng định thêm chân lý và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Gần một thế kỷ qua, dư­ới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả n­ư­ớc đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, trước những biến động phức tạp của tình hình, sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta vẫn tiếp tục phát triển vững chắc và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Điều đó có được là bởi cách mạng Việt Nam đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, được dẫn dắt và soi sáng bởi chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là hiện thực sinh động, thêm một lần nữa khẳng định những giá trị vĩ đại và tính hợp quy luật lịch sử của Cách mạng Tháng Mười; làm thất bại, phá sản mọi mưu đồ xuyên tạc, phủ nhận Cách mạng Tháng Mười của Phạm Nguyên Trường và các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.