Ngô Nhân Dụng xuyên tạc lịch sử

Cứ đến những dịp kỷ niệm các ngày lễ lỡn của đất nước, của dân tộc Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại ra sức chống phá. Chúng tung nhiều bài viết, video clip có nội dung xấu độc, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ nhân phẩm, danh dự, sự nghiệp các lão thành cách mạng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam… Gần đây, trên trang “voatiengviet” có bài viết “Lịch sử sẽ viết gì về ngày 30 tháng 4” của Bút danh Ngô Nhân Dụng. Bài viết cho rằng: “Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày chấm dứt cuộc nội chiến…” và rằng “chỉ là một đoạn trong cuộc tranh chấp lâu dài giữa hai chủ trương lập quốc sau khi thoát nạn thực dân”… Đây là luận điệu thể hiện rõ tính thù địch, cố tình xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta; phủ nhận ý nghĩa to lớn, dấu mốc lịch sử vàng son – Ngày 30/4/1975, Ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối.

Thực tế lịch sử Việt Nam đã chứng minh: Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954), thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Genevơ “Về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương”. Theo nội dung Hiệp định, vĩ tuyến 17 được coi là ranh giới tạm thời chia đất nước Việt Nam làm hai miền. Ranh giới ấy sẽ được xóa bỏ sau hai năm bằng một cuộc Tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu vào tháng 7/1956 để thống nhất đất nước. Thế nhưng, âm mưu thế chân Pháp xâm lược Việt Nam bằng chủ nghĩa thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ đã phá bỏ cơ hội thống nhất đất nước lúc ấy. Với việc lập nên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, trắng trợn phá bỏ Hiệp định, tuyên bố không tiến hành tổng tuyển cử mà giành quyền thống trị miền Nam bằng vũ lực, súng đạn, máy chém, sát hại dã man hàng vạn đồng bào, tạo ra những cuộc bắt bớ, giết hại tín đồ Phật giáo, gây mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo.

Dưới sự can thiệp, chỉ đạo của Mỹ, quân Mỹ cùng với quân đội ngụy quyền Sài Gòn đã thực hiện nhiều chiến dịch thảm sát đồng bào miền Nam. Kể cả khi Mỹ đưa quân trực tiếp tham chiến, hay sau khi quân Mỹ phải rút phần lớn lực lượng khỏi miền Nam Việt Nam theo Hiệp định Paris vào năm 1973 thì bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn không thay đổi. Tại Việt Nam từ năm 1954 đến 1975, thực chất chỉ có một Nhà nước chính danh của dân tộc Việt Nam tồn tại, đó là Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được khai sinh ngày 2/9/1945. Bộ máy quản lý Nhà nước đó đã được các đại biểu Quốc hội (khóa I) nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bầu chọn qua cuộc Tổng tuyển cử vào ngày 6/1/1946. Còn cái gọi là “Chính phủ Việt Nam cộng hòa” không phải là một chính quyền hợp pháp, hợp đạo lý, hợp lòng dân mà chỉ là chính quyền tay sai cho đế quốc Mỹ.

Đến đầu năm 1973, sau khi thua đau trên chiến trường và chịu sức ép từ dư luận trong nước và quốc tế về một cuộc chiến tranh xâm lược, phi nghĩa, đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris, rút quân khỏi ra khỏi Việt Nam. Nhưng Mỹ vẫn để lại một đội ngũ cố vấn hùng hậu, vẫn viện trợ kinh tế, quân sự cho chính quyền Việt Nam cộng hòa với hi vọng tiếp tục duy trì cuộc chiến tranh xâm lược kiểu mới của Mỹ tại Việt Nam.

Như vậy, chúng ta khẳng định rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam không phải là một cuộc nội chiến giữa hai miền Nam – Bắc như luận điệu xuyên tạc của Ngô Nhân Dụng và các thế lực thù địch. Mà đó là cuộc kháng chiến chính nghĩa của toàn thể dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam trước sự xâm lược của đế quốc Mỹ và đánh đổ chính quyền tay sai của chúng, kết thúc thắng lợi bằng Chiến thắng 30/4/1975.

Chiến thắng 30/4/1975 là thắng lợi to lớn nhất, trọn vẹn nhất, vĩ đại nhất, là trang sử hào hùng và chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nếu không có Chiến thắng 30/4/1975, chúng ta không thể có một Việt Nam thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; không có công cuộc đổi mới như hiện nay, không có điều kiện để tập trung tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 50 năm qua. Nhân dịp này, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân càng cảm thấy tự hào và luôn vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đồng thời ra sức đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch về Ngày Chiến thắng 30/4/1975 của dân tộc Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.