NGUYỄN LƯƠNG TUYỀN ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN, XUYÊN TẠC LỊCH SỬ

Trong những ngày đầu tháng 2/2022, Nguyễn Lương Tuyền đã phát tán bài viết “Tội ác diệt chủng đối với dân tộc Việt của Cộng sản Việt Nam”. Trong đó, Y ngụy tạo, xuyên tạc lịch sử, đổi trắng thay đen, biến anh hùng giải phóng dân tộc thành tội phạm, biến kẻ xâm lược và tay sai tàn ác của chúng thành nạn nhân.

Nguyễn Lương Tuyền xuyên tạc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Y đổ tội chiến tranh là do Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra và “nạn diệt chủng người Việt” trong khi sự thật lịch là thực dân Pháp đem quân trở lại xâm lược Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam đã giành lại được nền độc lập từ tay phát xít Nhật thông qua cuộc cách mạng tháng 8, tuyên bố độc lập ngày 02-9-1945. Sau này, khi nhìn nhận lại cuộc chiến đó, chính Tổng thống Pháp F.Mitterand, trong dịp sang thăm chính thức Việt Nam, tháng 02-1993, đã khẳng định rõ ràng rằng: “Ông Hồ Chí Minh đã tìm kiếm những người đối thoại, nhưng không tìm được. Dù rất mong muốn đàm phán để hướng tới độc lập, ông Hồ Chí Minh bị đẩy vào cuộc chiến tranh”. Như vậy, thời gian gần nửa thế kỷ đã làm cho người Pháp, mà chính thức từ một người đại diện cho nước Pháp hiểu rõ và thừa nhận rằng người Việt Nam không gây ra chiến tranh, họ bị “đẩy vào cuộc chiến” do người Pháp gây ra.

Bên cạnh đó, một cái nhìn khách quan, khoa học đến từ một người “phía bên kia” mà những kẻ phản động như Nguyễn Lương Tuyền khó bề lấp liếm, xuyên tạc, đó là quan điểm của nhà sử học Pháp Philip Deville. Ông đã nhận định: “Trong khi máy bay, xe tăng và binh lính Pháp ùn ùn kéo đến Việt Nam để chuẩn bị xâm lược thì chỉ có một dân tộc cam chịu để mình bị cắt cổ, chỉ có một dân tộc ươn hèn, thực sự phản bội dân tộc mình mới không chuẩn bị gì, không hành động gì để chống lại”. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” đã khẳng định rõ tính chính nghĩa, tự vệ của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Chúng ta nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi với việc ký kết Hiệp định Geneve, trong đó quy định Pháp phải cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, rút quân về nước, đồng thời ấn định tháng 7-1956 sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước. Nhưng đế quốc Mỹ với âm mưu biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự, lập “đê chắn làn sóng chủ nghĩa cộng sản” lan xuống phía Nam nên đã hất cẳng Pháp, nhảy vào xâm lược đất nước ta. Tay sai đắc lực và tàn ác của đế quốc Mỹ là chế độ ngụy quyền Sài Gòn, đã phản bội lại lợi ích dân tộc, “ôm chân đế quốc Mỹ” chống lại công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Một đại diện đứng đầu chính quyền tay sai của Mỹ ở miền Nam Việt Nam là Ngô Đình Diệm đã từng công khai tuyên bố khi sang thăm Mỹ: “Biên giới Hoa Kỳ đến vĩ tuyến 17”.

Nguyễn Lương Tuyền còn xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra chiến tranh với Mỹ?! Trong thực tế lịch sử, đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Việt Nam Cộng hòa đã gây ra “cuộc chiến tranh một phía”, tàn sát những người từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, với “Đạo luật 10-59”, đưa lên máy chém không qua xét xử hàng vạn cán bộ, nhân dân miền Nam. Họ dọa “lấp sông Bến Hải”, “Bắc tiến”, “giải phóng Cố đô rửa hận”. Đế quốc Mỹ còn thực hiện cuộc “chiến tranh cục bộ”, đưa trên nửa triệu quân Mỹ vào xâm lược miền Nam, và tiến hành cuộc “chiến tranh phá hoại”, đe dọa đẩy miền Bắc nước ta trở về “thời kỳ đồ đá”.

Lập luận bịa đặt của Nguyễn Lương Tuyền tuy nham hiểm nhưng cũng chứa đầy mâu thuẫn, tự lột mặt nạ vu khống, xuyên tạc của Y. Đơn cử là việc Nguyễn Lương Tuyền bịa ra câu chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam tự nguyện “thần phục” trở thành một khu tự trị của Trung Quốc qua cái “mập mờ bí hiểm” mà Y đưa ra là “Mật ước Thành Đô”. Song Y lại dẫn ra: “Về phương diện quân sự, Trung cộng đang bao vây Việt Nam trên 4 hướng…”. Ở đây, ta thấy sự mâu thuẫn, cũng như sự lố bịch của Nguyễn Lương Tuyền, khi Y vừa nói về sự “thần phục” ở trên, rồi lại nói sự “bao vây” ở dưới. Bởi vậy, chính sự lập luận bịa đặt, mâu thuẫn, đổi trắng, thay đen của Nguyễn Lương Tuyền đã tự bác bỏ những luận điệu phản động nhằm xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, nhà nước của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.