NGUYỄN VĂN ĐÀI – KẺ XUYÊN TẠC SỰ THẬT

Gần đây, Nguyễn Văn Đài đã đăng bài “Thất bại và bất hạnh của dân tộc Việt Nam” trên trang Bureau CTM Media Á Châu. Trong bài viết, Nguyễn Văn Đài đã xuyên tạc chiến thắng 30/4 hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

1. Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Chiến thắng 30/4/1975, quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất; kết thúc oanh liệt cuộc chiến kéo dài 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới; góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới. Vậy mà Nguyễn Văn Đài, kẻ cơ hội, phản động lại xuyên tạc cho rằng “ngày 30 tháng 4 năm 1975 sự thất bại và bất hạnh đã đến với toàn thể đất nước và dân tộc Việt Nam”. Thực chất, nếu nói đây là “sự thất bại và bất hạnh” thì đó chính là sự thất bại, bất hạnh của bọn phản động và bè lũ tay sai bán nước, hại dân.

Cả dân tộc Việt Nam đều biết rõ rằng, khi đế quốc Mỹ nhảy vào xâm lược miền Nam, bè lũ bán nước, hại dân đã hèn hạ dâng đất nước vào tay giặc, cúi đầu làm tay sai cho đế quốc Mỹ, được đế quốc Mỹ nuôi dưỡng, quay lưng lại với Tổ quốc, đàn áp nhân dân, đẩy dân ta vào cảnh lầm than, nồi da nấu thịt. Chỉ vì những lợi ích hèn mạt nên chúng không bao giờ muốn đế quốc Mỹ thất bại, không muốn miền Nam được giải phóng, đất nước được thống nhất, vì như vậy sẽ không có ai chu cấp, nuôi dưỡng chúng. Thực tế, khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất, bọn chúng không còn chỗ để bấu víu, vẫn cam tâm làm kẻ tay sai, chúng quay sang làm bồi bút cho các thế lực phản động nước ngoài, ra sức tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận chiến thắng 30/4, phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; xuyên tạc, chống phá Đảng, chống phá cách mạng Việt Nam. Cho dù, Nguyễn Văn Đài và đồng bọn của Y có tuyên truyền, xuyên tạc, chống Đảng, chống cách mạng, phủ nhận chiến thắng 30/4 bằng thủ đoàn nào đi nữa thì cũng sẽ chẳng lừa được ai; bởi vì nhân dân Việt Nam đã hiểu dã tâm đen tối của họ, những lời họ nói cũng chỉ là của kẻ bồi bút, thực hiện âm mưu phản động, hại dân, hại nước.

2. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta tự hào bởi: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Sau khi đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, được toàn dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới thừa nhận, ngợi ca. Vậy mà, Nguyễn Văn Đài lại xuyên tạc rằng ở Việt Nam “các quyền con người về tự do, dân chủ bị tước đoạt và chà đạp”, “người dân Việt Nam có thu nhập trung bình thấp nhất khu vực”, “giai cấp công nhân bị bóc lột một cách thậm tệ”

Về quyền con người, Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi năm 2013) đã dành chương II với 36 điều hiến định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Pháp luật Việt Nam bảo đảm mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền khiếu nại và tố cáo; quyền lao động, học tập, chăm sóc sức khỏe… không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo. Trong thực thi, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Liên hợp quốc đã đánh giá: Việt Nam đứng thứ hai trong khối châu Á – Thái Bình Dương và thứ chín trên 135 nước về tỷ lệ phụ nữ làm việc trong Chính phủ. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. Đến nay, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người như: Công ước về Quyền dân sự, chính trị; Công ước về quyền kinh tế, văn hóa, xã hội; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc …

Trong phát triển kinh tế, đời sống, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Theo các số liệu của Ngân hàng Thế giới, năm 2020 GDP của Việt Nam đạt trên 340 tỷ USD, vượt qua Singapore (337,5 tỷ USD) và Malaysia (336,3 tỷ USD); GDP bình quân đầu người đạt 3.500 USD; Việt Nam nằm trong tốp 40 nền kinh tế lớn của thế giới, đứng thứ 4 trong ASEAN; Việt Nam nằm trong tốp 10 quốc gia tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới và là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Nhận xét về Việt Nam, tờ báo cánh tả People’s World của Mỹ, ngày 25/01/2021 cho rằng: “Sở dĩ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thu hút sự chú ý của quốc tế vì Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ trên trường quốc tế, trở thành quốc gia hùng mạnh cả về kinh tế và ngoại giao”. Tờ The Straits Times nhật báo tiếng Anh, được xuất bản tại Singapore, ngày 22/02/2021 khẳng định: “Vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế đã gia tăng trong những năm gần đây. Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2020, Việt Nam đã dẫn dắt tổ chức khu vực này vào thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng Covid-19 và giúp kinh tế toàn khu vực (RCEP) vượt qua vạch đích để ký được hiệp định”. Đài truyền hình KBS của Hàn Quốc bình luận: “Việt Nam sau một thời gian lao khổ, hôm nay đứng dậy sáng lòa cùng nhân loại. Việt Nam ngẩng cao đầu, tự hào hòa đồng và đi lên cùng nhân loại”…

Vậy nên, Nguyễn Văn Đài và đồng bọn của Y có xuyên tạc, chống phá thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận những thành công của cách mạng Việt Nam, lòng dân Việt Nam vẫn vững vàng, vững tin đi theo con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính nhân dân ta đã sáng suốt lựa chọn.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.