PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Trước mỗi sự kiện chính trị lớn của Đảng và đất nước các thế lực thù địch trong và ngoài nước tìm mọi cách để đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Đặc biệt là kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị đã tán phát hàng loạt bài viết với quan điểm sai trái, xuyên tạc nhằm gieo rắc sự hoài nghi trong các tầng lớp nhân dân, phủ nhận thành quả của Đảng, Nhà nước ta. Bài viết “Một nhà nước chuyên nói một đàng nhưng làm một nẻo….” của N.A trên trang Facebook Hội những người cầm bút can đảm là một ví dụ.

Có thể khẳng định rằng, đây thủ đoạn của những kẻ chống phá, bất mãn, tìm mọi cách bôi nhọ, hạ thấp và phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong công cuộc đổi mới.

Như chúng ta đã biết, Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra đời, đó là nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngay sau khi thành lập, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thể hiện rõ bản chất là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thể hiện khát vọng và quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do. Nhìn lại hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; trong phát triển kinh tế,  từ chỗ thiếu ăn, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới, phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xây dựng con người, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Đất nước ta Hội nhập quốc tế sâu rộng, vị thế ngày càng được nâng cao. Thực tế trong phòng, chống dịch COVID-19, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ; sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta đã cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch COVID-19 trong cộng đồng; hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân; từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch COVID-19 thành công; vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân”. Phát biểu khai mạc Đại hôi lần thứ XIII của Đảng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta…”. Điều đó là bằng chứng bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc tình hình đất nước của các thế lực thù địch.

Tự hào về truyền thống của dân tộc và những thành tựu phát triển của đất nước, mỗi chúng ta luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời vạch trần, đập tan mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của đất nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.