SỰ THÙ HẬN DAI DẲNG, MÙ QUÁNG CỦA PHẠM TRẦN

Đã 47 năm qua, song nhân dân ta không bao giờ quên thời khắc lịch sử vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 lá cờ giải phóng tung bay trước tòa nhà chính của “Dinh Độc lập” đánh dấu Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng. Đây là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta thế kỷ XX. Hằng năm, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tổ chức kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này để giáo dục lòng yêu nước, xây dựng niềm tự hào dân tộc, đồng thời để mỗi người Việt Nam bày tỏ lòng tri ân, tôn vinh đối với những người đã anh dũng chiến đấu hy sinh máu sương giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Các thế hệ người Việt Nam đời đời biết ơn và tôn vinh sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong suốt hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Song đã nhiều năm qua, cứ vào dịp 30/4 hàng năm, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, phản động lại triệt để lợi dụng sự kiện lịch sử này để đẩy mạnh hoạt động truyền bá các luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa trọng đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kích động hằn thù dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, bịa đặt, vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam…

Trên Blog Danlambaovn.blogspot.com có đăng tải bài viết của tác giả Phạm Trần với tiêu đề:“Đảng CSVN hòa giải, hòa hợp dân tộc với ai?. Ngay từ mở đầu bài viết, Phạm Trần đã trắng trợn bịa đặt, xuyên tạc, sự thật lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, gã viết: “Mới đây mà đã 47 năm ngày quân Cộng sản chiếm Sài Gòn ngày 30/4/1975 để độc tài cai trị và vạch ra lằn ranh chia rẽ dân tộc giữa kẻ chiến thắng miền Bắc và người thua miền Nam”. Không dừng ở đó, Phạm Trần còn trắng trợn, bịa đặt, vu cáo rằng: “Đảng còn áp đặt chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lênin lên đầu dân để tiếm quyền cai trị rồi mạo nhận “Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử dân tộc… hay là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử”. Phạm Trần phủ nhận: “Không có lịch sử nào đã chọn đảng cầm quyền”. Để ngụy biện cho những luận điệu sai trái, bịa đặt, vu cáo trắng trợn đó, Phạm Trần đã cố tình phủ nhận sự thật lịch sử “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, nhân dân hai miền Nam – Bắc là con một nhà”. Nước Việt Nam ta bị chia đôi thành hai miền Bắc – Nam là hậu quả của chiến tranh xâm lược và âm mưu thâm độc của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam là chính quyền tay sai do thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dựng nên, hòng chia cắt vĩnh viễn đất nước ta. Đây là một sự thật lịch sử hiển nhiên mà không ai có thể phủ nhận được. Song, Phạm Trần viết: “Nên biết sau trận Điện Biên Phủ, đất nước chia đôi tại vĩ tuyến 17 từ ngày 20/7/1954. Đảng CSVN cai trị miền Bắc, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Miền Nam thuộc về chính phủ chống Cộng, Việt Nam Cộng hòa. Nhưng sau đó chính đảng CSVN đã phát động chiến tranh, dưới chiêu bài “chống Mỹ cứu nước” để xua quân chiếm miền Nam ngày 30/4/1975 bằng vũ khí và lương thực của Thế giới Cộng sản do Nga – Tầu lãnh đạo”. Những ngôn từ trên chứng tỏ Phạm Trần là một kẻ tay sai, bán nước và là một phần tử phản động thâm thù những người Việt Nam yêu nước ở hai miền Nam – Bắc đã không sợ hy sinh, gian khổ, anh dũng đứng lên, đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mang lại cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta…

 Cũng trong bài viết này, Phạm Trần còn lượm lặt những thông tin sai trái từ một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và trong nước để xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam “tước bỏ mọi quyền tự do của dân”, “kiểm soát tôn giáo”, “chia rẽ dân tộc”, “đàn áp người Thượng”, “đàn áp tin lành H’mong”…. Những luận điệu của Phạm Trần dù đã được y cố tình ngụy biện khá kín đáo, song tôi nghĩ nó chẳng thể nào lòe bịp được ai cả. Bởi đã 47 năm qua từ sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhân dân hai miền Bắc – Nam luôn được sống, làm việc trong môi trường hòa bình, thống nhất. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang mang lại cho nhân dân ta có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc. Nhân dân hai miền Nam – Bắc luôn tuyệt đối  tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…/.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.