VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU BỈ ỔI CỦA TƯỞNG NĂNG TIẾN

Cứ vào mỗi dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lại tìm mọi thủ đoạn chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thành tựu Cách mạng mà chúng ta đã phải trải qua bao gian nan, thử thách mới giành được. Gần đây, trên trang “Doithoaionline. com”, Tưởng Năng Tiến – một tên phản động lưu vong ở hải ngoại đã tán phát bài: Bọn Mafia & Đám Cách Mạng Tháng Tám.

Luận điệu phản động, trắng trợn, bỉ ổi của Tưởng Năng Tiến bộc lộ ngay khi Y mở đầu bài viết: “Không ít kẻ gọi đám người đang nắm quyền bính ở Việt Nam hiện nay là “bọn Mafia” hay “băng đảng Mafia đỏ”. Y mượn tiểu thuyết Bố Già của Mario Puzo để phân tích tính cách các nhân vật trong tiểu thuyết rồi so sánh với Đảng và chế độ của ta. Y đã dùng đủ những từ ngữ dung tục, thô bỉ nhất để chửi bậy, bôi nhọ Đảng và chế độ. Với thái độ hận thù, hằn học, cố chấp, cùng cái nhìn “ếch ngồi đáy giếng”, Y trắng trợn vu cáo Đảng “hành xử như một đám côn đồ đối với tất cả mọi thành phần dân tộc” khi “đàn áp dã man người dân ở Tây nguyên năm 2001 và 2004, Mường Nhé, Điện Biên năm 2011; tấn công nông dân ở Đồng Tâm năm 2020; tấn công Tu Viện Bát Nhã năm 2009, Đan Viện Thiên An 2017…

Những vụ việc được Tưởng Năng Tiến “dẫn chứng” đã được báo, đài trong và ngoài nước, cũng như các cơ quan pháp luật thông tin, điều tra, xử lý và khẳng định đây là tội ác dã man, vô nhân tính của những kẻ khủng bố được “hà hơi tiếp sức” bởi các tổ chức phản động quốc tế thực hiện. Giờ đây tất cả bọn chúng đã bị bắt, phải cúi đầu nhận tội và phải trả giá cho tội ác dã man mà bọn chúng gây ra. Ấy vậy mà Tưởng Năng Tiến vẫn cố tình, trắng trợn vu cáo Đảng và Nhà nước ta đã “đàn áp dã man’’ “tấn công” người dân! Thực chất, âm mưu, thủ đoạn quá cũ này mà Tưởng Năng Tiến và đồng bọn đã “nhai đi, nhai lại” từ lâu, mục đích của chúng là xuyên tạc thành quả của Cách Mạng Tháng Tám; bôi nhọ, vu cáo Đảng, Nhà nước ta; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tạo ra những góc nhìn phiến diện, sai lệch, sự mơ hồ, nghi hoặc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước và thế giới; làm phai nhạt niềm tin của người dân với Đảng và chế độ, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiến tới đòi xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, hướng nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Là người dân yêu nước Việt Nam đều biết, để làm nên thành công của Cách Mạng Tháng Tám “long trời, lở đất”, cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề vùng lên, lật đổ bộ máy thống trị phát xít cùng triều đình phong kiến, thiết lập nên chính quyền cách mạng trên cả nước, mở đầu một chế độ mới, là chặng đường phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Cuộc cách mạng vĩ đại đó đã chấm dứt hoàn toàn chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm trên đất nước ta, đồng thời chặt đứt những mắt xích quan trọng của chế độ thực dân, thúc đẩy, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc bị áp bức, nô lệ các nước thuộc địa trên toàn thế giới.

Trong suốt quá trình cách mạng, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thắng lợi của Cách Mạng Tháng Tám đã khơi nguồn để Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đời sống Nhân dân được được nâng lên, vị thế, uy tín của đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Đặc biệt, sau 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 32 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… Từ một quốc gia kém phát triển, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ XHCN được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Những thành tựu trên là bằng chứng đanh thép bác bỏ luận điệu phản động, lời vu cáo, bịa đặt trắng trợn, bỉ ổi của Tưởng Năng Tiến và đồng bọn hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, cố tình phủ nhận những thành quả cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.