Xuyên tạc lịch sử là một tội ác

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của nhân dân ta đã buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến sự ở Đông Dương, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Với mong muốn gìn giữ hòa bình, tiến tới thống nhất đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chủ trương “dùng mọi biện pháp đấu tranh bằng đường lối hoà bình để Hiệp định Giơnevơ được thực hiện triệt để”. Nhưng với dã tâm chia cắt lâu dài đất nước ta, chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm đã bám gót đế quốc Mỹ, dùng quân đội, công an, mật vụ thẳng tay đàn áp tàn sát những người yêu nước; khủng bố, bắt giam và mở các chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng” để chống lại nguyện vọng hòa bình, thống nhất nước nhà của nhân dân hai miền Nam – Bắc.

Thực hiện thủ đoạn “tát cạn nước để bắt cá”, loại trừ bằng được những người yêu nước, đấu tranh chống lại bè lũ tay sai bán nước, chính quyền tay sai của Ngô Đình Diệm đã dùng bộ máy thống trị hà khắc o ép hàng triệu người dân lao động miền Nam vào cái gọi là “ấp chiến lược”, khu “trù mật” với hàng rào dây thép gai, cài mìn dày đặc và hệ thống mật vụ cùng với lực lượng vũ trang chế áp đến tận hang cùng, ngõ hẻm. Không thể chịu đựng được ách áp bức nhân dân miền Nam (Việt Nam) đã nhất loạt vùng lên đấu tranh. Phong trào Đồng khởi của nhân dân miền Nam trong thời kỳ đế quốc Mỹ và Ngụy quyền thực hiện “Chiến tranh đơn phương”, “Chiến tranh đặc biệt” đã nói lên thái độ của nhân dân miền Nam với chế độ Mỹ, ngụy.

Trớ trêu thay, kẻ bám gót đế quốc xâm lược khét tiếng độc tài của tập đoàn “gia đình trị” cùng với chính quyền tay sai do Ngô Đình Diệm cầm đầu lại bị chính quan thầy của mình loại bỏ không thương tiếc. Đây là sự thực lịch sử không thể đảo ngược. Ấy vậy mà giờ đây, Nguyễn Trọng Dân đã trơ trẽn tung ra những luận điệu sai trái, ca tụng công lao của Ngô Đình Diệm và chính quyền tay sai do ông ta đứng đầu trên blog Danlambao…

Luận điệu của Nguyễn Trọng Dân cũng chỉ nhái theo những luận điệu của những kẻ cùng hội, cùng thuyền với y. Đó là kích động, chia rẽ giữa người có đạo với người không theo tôn giáo nào, giữa người miền Bắc với người miền Nam, giữa văn hóa các vùng miền, giữa quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước; tô vẽ, tâng bốc mô hình chế độ cái gọi là “Việt Nam Cộng hòa” và xuyên tạc thành tựu của cách mạng Việt Nam trong mấy chục năm qua. Không dừng lại đó, Nguyễn Trọng Dân còn kích động cả “quan thầy của chế độ Việt Nam Cộng hòa” rằng đã bỏ rơi “đồng minh” nên bây giờ đang gánh chịu hậu quả sự tấn công từ chính sách của “Trung Cộng”. Qua đó cổ súy cho hy vọng “quan thầy” trở lại Việt Nam làm hậu thuẫn cho những kẻ đang ngày đêm đang “há miệng chờ sung”.

Những luận điệu của Nguyễn Trọng Dân đã bộc lộ dã tâm đen tối chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ, hòng làm mất ổn định chính trị trong nước. Thái độ đúng đắn của người Việt Nam hiện nay là phải thật sự chân thành, chung sức cùng Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Xuyên tạc lịch sử là một tội ác ắt sẽ bị lịch sử nhấn chìm, cuốn trôi.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Xuyên tạc lịch sử là một tội ác

  • 4 Tháng Bảy, 2018 at 8:35 sáng
    Permalink

    Bài viết của Thanh Nhàn là một bài viết hay đúng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta

    Reply

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1944066total sites visits.