Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc sự trung thành của Quân đội với Đảng

Trên trang blog cá nhân, Người Buôn Gió đưa ra luận điệu: “Chỉ cần trung thành với đảng”. Trong đó, y đưa ra những so sánh “mình”, “ta”; thoạt nhìn có vẻ “vô hại”, nhưng phía sau là một âm mưu đen tối và thâm độc. Bởi, sự “khiêm tốn”, “vô hại” của Người Buôn Gió chỉ là lớp vỏ bọc cho những toan tính đen tối và lừa lọc, hòng chia rẽ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, thúc đẩy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang.

Theo bloger Người Buôn Gió: “chỉ cần cái miệng leo lẻo trung thành với đảng” là có thể leo lên nắm giữ quân hàm cấp tá, cấp tướng và là cán bộ cấp cao trong Quân đội”… Đây rõ ràng là luận điệu xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn của y về sự trung thành của quân đội đối với Đảng. Đỉnh điểm của sự vô liêm sỉ khi y cho rằng: vì sự trung thành của quân đội với Đảng nên “đất nước ấy khó mà hùng cường, giàu mạnh”…

Thực chất luận điểm trên của bloger Người Buôn Gió không có gì mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Nó vẫn nằm trong mục tiêu hòng “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam, phủ nhận phẩm chất trung thành của Quân đội đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, trung lập hóa Quân đội, làm mất phương hướng chính trị, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mất sức chiến đấu.

Đây là thủ đoạn lừa bịp, phản động về chính trị, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Thử hỏi, nếu nói rằng quân đội không cần đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng chính trị nào, đảng phái nào, thì quân đội ấy mang bản chất nào, mang bản chất của ai? hay là “không có bản chất”, “không có chính trị”! Đây là một kiểu nhằm để đánh lừa người khác, chứ bản thân những kẻ đưa ra các quan điểm trên cũng thừa hiểu mọi kiểu quân đội đều phải mang bản chất chính trị và phải phục vụ cho ai, trung thành với ai?.

Thực tế, cả lý luận và thực tiễn đều chỉ rõ: không có và không thể có bất kỳ một quân đội nào lại không gắn với một đảng cầm quyền. Và quân đội luôn mang bản chất chính trị, bản chất của một giai cấp nhất định, đó là giai cấp, nhà nước tổ chức ra, sử dụng nó. Do đó, nếu quân đội không trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có nghĩa đưa Quân đội rơi vào “phi chính trị hóa”, mất định hướng chính trị. Điều này đã được thực tiễn minh chứng rõ từ việc các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô trước đây, khi đất nước diễn ra chính biến chính trị thì quân đội tuyên bố trung lập, mất định hướng chính trị và hậu quả không chỉ làm “tan rã” quân đội mà còn dẫn đến sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước này,

Vì thế, phẩm chất trung thành của Quân đội là không thể phủ nhận, xuyên tạc. Việc từ bỏ sự trung thành của Quân đội với Đảng là không đúng với bản chất chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là sự cố tình xuyên tạc, bóp méo thực tiễn lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như thực tiễn mối quan hệ giữa quân đội với Đảng, với dân tộc và nhân dân, nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm suy yếu quân đội. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phản động này của bloger Người Buôn Gió và các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.