CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA ĐẢNG

Mới đây, trên một số trang mạng phản động, Đào Tăng Dực tiếp tục tung tin vu cáo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chia rẽ tình đoàn kết, phối hợp chiến đấu giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Y cho rằng tình trạng công tác cán bộ ở Công an nhân dân làm “lu mờ” và “kiểm soát” Quân đội nhân dân. Y đã lợi dụng, khoét sâu những bức xúc của nhân dân trước tình trạng một bộ phận cán bộ tham nhũng, tiêu cực; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… để tung ra những bài viết mang tính suy diễn, phiến diện một chiều, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng, cần phải được nghiêm trị.

Thực tế cho thấy: Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập. Kế thừa, phát huy và vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự của dân tộc, kết hợp với nghệ thuật quân sự hiện đại, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nên nhiều chiến công vang dội trở thành đội quân “quyết chiến, quyết thắng” chống kẻ thù xâm lược và gần một năm sau đó Ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hà Nội cũng là ngày truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Công an nhân dân được lập ra để thực hiện nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Ngay từ khi thành lập, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ chống thù trong, giặc ngoài. Lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân cùng với các đoàn thể quần chúng, các tầng lớp Nhân dân đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc mít tinh lớn vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hai lực lượng phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh chống phản cách mạng bên trong và sự can thiệp của các thế lực thù địch bên ngoài, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền non trẻ và Nhân dân. Hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, Quân đội nhân dân cùng Công an nhân dân và Nhân dân cả nước nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, gây “chấn động địa cầu”, là một nét son tô thắm truyền thống phối hợp, hiệp đồng giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là hai lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Gần 80 năm qua, kể từ khi ra đời đến nay, trải qua các giai đoạn cách mạng, được Đảng và Bác Hồ giáo dục, rèn luyện, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ đến đâu, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và Nhân dân.

Vừa qua, Ngày 05/02/2024, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng” năm 2023 do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị đã thành công và khẳng định: Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định của Chính phủ; phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước kịp thời xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Hai lực lượng đã chủ động phối hợp nắm tình hình, phát hiện từ sớm, từ xa, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và số cực đoan chống đối trong nội địa, đặc biệt là âm mưu, hoạt động tình báo, gián điệp nhằm tác động chuyển hóa nội bộ; hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố; bảo vệ tuyệt đối an toàn 2.595 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 154 sự kiện chính trị quan trọng, 80 đoàn khách quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài… Trong thời gian tới, hai Bộ tiếp tục phối hợp cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Hai lực lượng tăng cường phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đặc biệt là đối với âm mưu, hoạt động tình báo, gián điệp, tác động chuyển hóa nội bộ, tuyên truyền phá hoại tư tưởng; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa hoạt động sử dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia. Các cơ quan, đơn vị Quân đội, Công an phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại.

Từ khẳng định trên, toàn xã hội cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần, nghiêm trị, đấu tranh đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kiên quyết bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động hòng phá hoại sự đoàn kết, hiệp đồng cùng chiến đấu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.