Chặt đầu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ co vòi, cụp đuôi

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, tôn trọng khách quan, chúng ta thấy rằng, trước những diễn biến phức tạp của mặt trái cơ chế thị trường, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tác động mạnh vào Quân đội, nhưng biện pháp phòng, chống chưa hiệu quả. Tuy nhiên, nhận định này thuộc về “biện pháp” đấu tranh phòng, chống” “diễn biến hòa bình” chưa đạt hiệu quả cao trước tác động của cơ chế thị trường, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tác động mạnh vào Quân đội. Điều này là khách quan, chúng ta cần nhận thức đúng và tìm kiếm được biệp pháp tối ưu nhất để khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Bởi lẽ, địch thì chủ mưu, chủ động đánh phá, ta thì chủ trì, chủ động đấu tranh phòng, chống. Âm mưu, thủ đoạn của địch lại hết sức tinh vi, xảo quyệt, luôn che đậy kín, luôn thay hình đổi dạng, lại được bọn cơ hội chính trị, những phần tử bất mãn với chế độ ta vốn trước đây từng là người của cách mạng, thậm chí đã vào sinh ra tử, hiểu khá rõ nội bộ ta, hùa theo, rình rập, chờ ta sơ hở là phản kích, tấn công.

Dù đã lường trước khó khăn, thuận lợi nhưng có lúc, có âm mưu, thủ đoạn của địch lộ nguyên hình, ta mới tập trung phản bác lại. Ví dụ: đấu tranh chống sự giả dối, xuyên tạc của địch xoay quanh mục “chân dung quyền lực” trên các trang mạng xã hội thời gian qua. Về điểm này, chúng ta đều thấy: hạn chế, khuyết điểm của ta là chưa có biện pháp phòng, chống một cách hiệu quả, còn để các thông tin xấu độc lan truyền trên các trang mạng xã hội. Vì vậy, trước những diễn biến phức tạp của mặt trái cơ chế thị trường, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tác động mạnh vào Quân đội, ta chưa có biện pháp phòng, chống hiệu quả nhất. Bởi vì, “diễn biến hòa bình” là một chiến lược toàn cầu phản cách mạng, do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chủ mưu, dùng biện pháp phi vũ trang là chủ yếu, mục đích là chiến thắng chủ nghĩa xã hội không cần chiến tranh. Cho nên, cần xác định dứt khoát rằng, một trong những nguy cơ gây hại cho cách mạng Việt Nam là “diễn biến hòa bình”. Chính nó đang cùng với mặt trái cơ chế thị trường, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” tác động cùng chiều vào Quân đội.

Muốn đánh bại chúng thì phải đồng thời diệt cả cụm; trong đó phải chặt đứt cái đầu của nó là “diễn biến hòa bình”. Đây là nguy cơ chính yếu, mảnh đất dung dưỡng, hối thúc các tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội và nhiều thể biến dạng khác của nó như vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo sinh sôi, nảy nở, gây tác hại cho ta trên mọi lĩnh vực.

Có thể nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trên qua thực tế các Nhà trường quân đội, dù nó là không lớn; song nghiêm túc kiểm điểm, chúng ta thấy: có lúc, có thời điểm, có sự kiện, chúng ta còn lúng túng, chưa có nhiều chủ trương, biện pháp hay, sắc sảo để đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” với hiệu quả cao nhất, đặc biệt là đấu tranh trên các trang mạng xã hội; hoặc là chậm triển khai, hoặc bài viết còn nặng về lý luận…Hạn chế này cần phải khắc phục trong thời gian tới. Vì vậy, cần có giải pháp hữu hiệu để kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, nhận thức sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng; tăng cường cảnh giác, chủ động phòng, chống có hiệu quả “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch…”.

Để thực hiện giải pháp này hiệu quả cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Ở đây, chúng tôi xin đề xuất hai biện pháp: Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu dự báo, sớm phát hiện thủ đoạn mới của “diễn biến hòa bình”, lường trước mọi bất trắc có thể xảy ra để có cách hóa giải, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Thứ hai, chủ động hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức đề cao cảnh giác phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Vì sao phải thực hiện tốt hai biện pháp trên? Bởi vì, suy cho cùng, con người là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Địch muốn là vậy nhưng chúng ta không cho chúng làm như vậy. Cái quyền quyết định thuộc về chúng ta chứ không phải là của chúng. Tới đây, thế hệ cha anh hoàn thành nhiệm vụ, đến tuổi nghỉ hưu; lớp trẻ kế nghiệp, gánh trên vai trách nhiệm rất lớn. Vì vậy, họ phải tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu dự báo, sớm phát hiện âm mưu, thủ đoạn mới của địch để tìm cách đối phó hiệu quả nhất. Thiếu chủ động, mù thông tin, lơ là, mất cảnh giác, coi thường “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội, không chăm lo rèn luyện bản lĩnh chính trị; sa đà vào làm ăn kinh tế, đất nước sẽ lâm nguy, ta sẽ mắc mưu địch. Cho nên tăng cường cảnh giác, chủ động phòng, chống có hiệu quả “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch là công việc khó nhưng nhất thiết phải làm. Có như vậy, chúng ta mới cần đổi mới công tác giáo dục chính trị, làm cho mọi người hiểu biết sâu sắc âm mưu, thủ đoạn thâm độc của “diễn biến hòa bình”. Từ đó, chăm lo hơn nữa việc xây dựng bản lĩnh chính trị, nuôi dưỡng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ. Có được tính chủ động trong nghiên cứu dự báo, sớm phát hiện và lường trước mọi biến cố có thể xảy ra để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và xây dựng được bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Tổ quốc ta sẽ mãi mãi trường tồn, phát triển. Đó là biện pháp hữu hiệu nhất để khắc phục hạn chế, khuyết điểm mà Đảng ta đã chỉ ra. Phát huy vai trò xung kích của mình, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học ở các học viện, trường sĩ quan sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Phần thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Tôi tin chắc là như vậy./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Chặt đầu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ co vòi, cụp đuôi

 • 29 Tháng Ba, 2016 at 8:51 sáng
  Permalink

  Để đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta chỉ cần mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta giữ cho mình phẩm chất đạo đức trong sáng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thực sự học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì sẽ không có đất cho các thế lực thù địch thực hiện mưu đồ “diễn biến hòa bình”, không có đất cho nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nảy nở!

  Reply
 • 29 Tháng Ba, 2016 at 10:17 sáng
  Permalink

  một trong những nguy cơ gây hại cho cách mạng Việt Nam là “diễn biến hòa bình”, đó là chiến lược toàn cầu phản cách mạng. Do vậy toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh một cách kiên quyết với các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tin tưởng và trung thành với sự lãnh đạo của Đảng; thường xuyên rèn luyện đạo đức lối sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kiên quyết nói không với những thói hư, tật xấu.

  Reply
 • 29 Tháng Ba, 2016 at 1:58 chiều
  Permalink

  Đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội”, “tự diễn biến” thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc vô cùng gay go, quyết liệt, phức tạp trong giai đoạn mới của cách mạng Việt nam. Với những âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá vừa trắng trợn, thô bạo vừa nham hiểm, xảo quyệt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của chúng./.

  Reply
 • 29 Tháng Ba, 2016 at 9:17 chiều
  Permalink

  Đấu tranh vạch trần rõ bản chất phản động, phản khoa học; âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình”; thúc đẩy “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch trong chống phá cách mạng Việt Nam là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội hiện nay, trong đó có Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy, cần có giải pháp hữu hiệu để kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, nhận thức sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng; tăng cường cảnh giác, chủ động phòng, chống có hiệu quả “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

  Reply
 • 23 Tháng Một, 2019 at 6:43 sáng
  Permalink

  Diễn biến hòa bình là một cuộc chiến tranh không tieng súng nhưng vô cùng thâm độc và nguy hiểm

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.