Không thể xuyên tạc, phủ nhận chức năng lao động sản xuất của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Gần đây, trên trang mạng Danlambao Nguyễn Cao Quyền đã phát tán bài viết với tiêu đề: “Quân đội làm kinh tế là nuôi dưỡng tệ nạn tham nhũng bất khả trị”. Toàn bộ bài viết, Nguyễn Cao Quyền đã cho rằng: “Kinh doanh bằng quân đội là kinh doanh bằng quyền uy, bằng kho tàng vô tận của “nước sông công lính” và “Quân đội làm kinh tế tạo ra tầng lớp tư bản nhà binh”. Đây là những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn chức năng, nhiệm vụ cũng như phủ nhận truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta.

Thứ nhất, lao động, sản xuất là một trong ba chức năng cơ bản của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chức năng cơ bản này được xác lập quy định ngay từ ngày đầu thành lập và được khẳng định, phát huy trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành hơn 70 năm qua của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân phát triển kinh tế – xã hội là bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, thể hiện ý thức, trách nhiệm chính trị của Quân đội trong việc quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Thực tế cho thấy, các đơn vị quân đội đã tận dụng mọi tiềm năng, nguồn lực lao động, đất đai, kỹ thuật…, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn thực phẩm bổ sung tại chỗ, góp phần giữ ổn định và cải thiện đời sống vật chất tinh thần của bộ đội. Nhiều doanh nghiệp quân đội đã sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, trở thành các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn của đất nước, đi đầu trong việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, với nhiều dự án công trình trọng điểm của quốc gia như: Đường Hồ Chí Minh, đường dây 500 KV Bắc – Nam, đường tuần tra biên giới, dịch vụ dầu khí, tham gia xây dựng nhiều công trình thuỷ điện lớn… Hiện có gần 100 doanh nghiệp quân đội đang tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế như dịch vụ bay, dịch vụ cảng biển, viễn thông, công nghiệp đóng tàu, trồng cây công nghiệp…góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thứ hai, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn trung thành tuyệt đối với Đảng với Tổ quốc và nhân dân. Là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; công cụ vũ trang, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Để hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có chức năng tham gia sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, đồng thời ban hành nhiều nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có: Nghị quyết số 71/ĐUQSTW, ngày 25-4-2002 “Về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội trong thời kỳ mới – tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội”; Nghị quyết số 520-NQ/QUTW, ngày 25-9-2012 về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”; Thông tư số 69/2017/TT-BQP ngày 3-4-2017 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh kinh tế của Quân đội. Đặc biệt là Nghị quyết 425-NQ/QUTW, ngày 18-5-2017 “Về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Như vậy, có thể thấy Quân đội luôn nhận thức đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đồng thời phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, xứng đáng là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong thời kỳ mới. Qua đó, tô thắm thêm bản chất cách mạng, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thiết thực góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyệt nhiên không có chuyện “Quân đội làm kinh tế tạo ra tầng lớp tư bản nhà binh” như Nguyễn Cao Quyền đã xuyên tạc.

Tóm lại, lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế là một trong ba chức năng cơ bản và là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, thể hiện bản chất cách mạng, giá trị truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận. Tham gia sản xuất, phát triển kinh tế theo quan điểm, đường lối của Đảng, là sự hiện thực hóa quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước” của dân tộc; đồng thời là sự cụ thể hóa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới chứ không như luận điệu tuyên truyền xuyên tạc sai sự thật của Nguyễn Cao Quyền và các thế lực thù địch. Chúng ta phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, kiên quyết lên án và bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, nhằm bôi nhọ hình ảnh, hạ thấp uy tín, làm phai mờ bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Không thể xuyên tạc, phủ nhận chức năng lao động sản xuất của Quân đội Nhân dân Việt Nam

 • 13 Tháng Mười, 2017 at 7:52 chiều
  Permalink

  Những chức năng của Quân đội là không thể phủ nhận, sự thật lịch sử mãi mãi là sự thật

  Reply
 • 14 Tháng Mười, 2017 at 10:52 chiều
  Permalink

  trong những chức năng ấy, chức năng nào là chính?

  Reply
 • 15 Tháng Mười, 2017 at 4:12 chiều
  Permalink

  Đúng như bài viết của tác giả Thái Bình. Trải qua quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành quân đội ta đã thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình. Do vậy, cần bác bỏ các luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch về chức năng, nhiệm vụ của quân độ ta.

  Reply
 • 3 Tháng Mười Một, 2017 at 2:28 chiều
  Permalink

  Lao động sản xuất là một chức năng của quân đội, nó thể hiện bản chất, truyền thống của QĐNDVN chỉ có những kẻ cóaaM MƯU PHÁ HPOAJ

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.