Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh – sứ mệnh của doanh nghiệp quân đội

Doanh nghiệp quân đội là các doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý, được chia ra thành: a. Doanh nghiệp quân sự, quốc phòng, an ninh. Đây là doanh nghiệp nhà nước, gồm các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và các doanh nghiệp đứng chân trên các địa bàn trọng yếu về an ninh, quốc phòng, kết hợp hai nhiệm vụ quốc phòng với kinh tế; kinh tế với quốc phòng.

Trong Quân đội cũng có một số doanh nghiệp thuần túy kinh tế như các doanh nghiệp xây dựng, dệt may chẳng hạn. Các doanh nghiệp này đang được từng bước chuyển sang mô hình công ty cổ phần theo chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp của Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 520-NQ/QUTW ngày 25-9-2012 của QUTW và Nghị quyết số 450- NQ/QUTW ngày 18 tháng 5 năm 2017 của QUTW về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến 2020 và những năm tiếp theo. Trong Nghị quyết, Quân ủy Trung ương khẳng định: Giảm mạnh đầu mối doanh nghiệp; thực hiện sát nhập các doanh nghiệp có cùng ngành nghề. Cổ phần hóa các doanh nghiệp không hoặc ít có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trường hợp không thực hiện cổ phần hóa được thì giải thể hoặc cho phá sản.

Tập trung vào các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, những lĩnh vực mà doanh nghiệp bên ngoài chưa làm được hoặc không muốn làm hoặc làm không hiệu quả; đặc biệt là nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị quân sự phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc hoặc các danh nghiệp dứng chân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Còn những lĩnh vực kinh doanh ở những nơi thuận lợi mà các công ty dân sự có thể làm tốt thì để cho dân sự làm. Theo đó, các doanh nghiệp nằm trong diện cổ phần hóa, thoái vốn, từng bước thực hiện theo đúng quy trình. Các đơn vị này sẽ không dùng xe biển đỏ, trang bị kỹ thuật quân sự; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng sẽ được chuyển sang diện Chính phủ quản lý theo hình thức phù hợp.

Đây là một quyết sách đúng đắn mang ý nghĩa cách mạng, nhằm cấu trúc lại doanh nghiệp quân đội. Theo đó, các doanh nghiệp quân đội còn lại đều phải là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, gắn chặt kinh tế với quốc phòng, an ninh. Đây là giải pháp làm cho các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh có sức sống mới, thực sự khẳng định thương hiệu, uy tín; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Những ai nêu ra quan điểm cho rằng chuyển tất cả các doanh nghiệp quân đội sang Nhà nước quản lý; quân đội thôi làm kinh tế để chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc là không hiểu hoặc cố tình không hiểu lời dạy của Bác Hồ, quan điểm, chủ trương, đường lối, chiến lược lâu dài, cơ bản, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước về quân đội tham gia sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội. Hơn thế, họ cố tình kích động, gây rối, pa loãng bầu không khí chính trị ở nước ta, dọn đường cho các thế lực thù địch, cơ hội chính thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, thực hiện “dân sự hóa quân đội”; làm cho quân đội ta suy yếu, mất chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và chế độ để thực hiện mưu đồ xóa bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quân đội. Đó là điều không thể chấp nhận, cần kiên quyết bác bỏ.

Ở nước ta, Quân đội làm kinh tế là một tất yếu lịch sử, là nhu cầu thực tế của xã hội, yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Quân đội.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh – sứ mệnh của doanh nghiệp quân đội

 • 3 Tháng Bảy, 2017 at 10:45 chiều
  Permalink

  Tham gia làm kinh tế là một chủ trương đúng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quân đội. Thực tế đã chỉ ra, các doanh nghiệp Quân đội tham gia làm kinh tế rất nghiêm túc, hiệu quả và có chiều sâu đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Phủ nhận kết quả và cấm Quân đội làm kinh tế trong giai đoạn hiện nay là xóa bỏ bản chất, chức năng của Quân đội, một chiêu trò nhằm “phi chính trị hóa” hoặc ” dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch!?. Chúng ta kiên quyết không thể mắc mưu kẻ địch!.

  Reply
 • 12 Tháng Bảy, 2017 at 7:34 sáng
  Permalink

  HIỆN NAY CÁC DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI ĐỀU ĂN NÊN, LÀM RA, THỂ HIỆN RÕ BẢN CHẤT TIÊN PHONG CỦA NGƯỜI LÍNH TRÊN MẶT TRẬN KINH TẾ. THIẾT NGHĨ NẾU KHÔNG CÓ VIETEL VÀO CUỘC THÌ HIỆN NAY CÁC BẠN CHI BAO NHIÊU TIỀN CƯỚC CHO MỘT PHÚT GỌI….

  Reply
 • 19 Tháng Chín, 2019 at 8:48 sáng
  Permalink

  ĐÚNG RỒI NHIỆT LIỆT

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.