Quan điểm nhất quán của Việt Nam trong thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không”

Như chúng ta đã biết: Chủ trương “bốn không” trong Chính sách quốc phòng Việt Nam được khẳng định rất rõ trong Luật Quốc phòng năm 2018 và Sách trắng Quốc phòng năm 2019 đó là: Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Như vậy, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế – là một trong bốn không trong chủ trương Chính sách Quốc phòng Việt Nam. Điều đó thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về chính sách Quốc phòng: mang tính chất hòa bình và tự vệ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược.

Thế nhưng, có một số quan điểm cho rằng, Việt Nam chủ trương không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế – là Việt Nam tự trói tay mình, tự cô lập mình.

Vậy, điều đó có phải vậy không? Thực, hư những quan điểm này là thế nào?

Trước hết phải khẳng định: Đây là quan điểm rất phiến diện, sai lầm và phản động. Thực chất: Đây là quan điểm của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Và là thủ đoạn rất thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình và tự vệ của Đảng, Nhà nước ta, muốn phủ nhận đi truyền thống yêu chuộng hòa bình, nhân văn, nhân đạo của dân tộc Việt Nam và thiện chí của Việt Nam trong việc thúc đẩy hoà bình trên thế giới.

Ngược lại, Việt Nam chủ trương không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế không phải là tự trói tay mình, tự cô lập mình. Vì, sử dụng vũ lực và liên minh quân sự không phải là phương thức tối ưu trong bảo vệ Tổ quốc hiện nay; mà chính đường lối quốc phòng với mục đích tự vệ, hòa bình, chính nghĩa, phù hợp với quyền cơ bản của các quốc gia, dân tộc theo nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc: Mới là điều mà các quốc gia, dân tộc tiến bộ đều đang hướng tới. Và chính cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina đang diễn ra hiện nay đã nói lên tất cả điều đó.

Vì vậy, Việt Nam luôn lên án, phản đối các hành động gây hấn, tạo cớ, xung đột, chạy đua vũ trang; Việt Nam chủ trương: Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tránh những va chạm không cần thiết, không để các đối tượng nước ngoài khiêu khích, kích động, thỏa hiệp xâm phạm lợi ích quốc gia – dân tộc hoặc lôi kéo, khống chế, gây sức ép với nước khác phát động chiến tranh. Kiên quyết đấu tranh, kiên trì giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, dù Việt Nam chủ trương không đe dọa hoặc sử dụng sức mạnh quân sự trước trong quan hệ quốc tế nhưng sẵn sàng và kiên quyết giáng trả mọi hành động xâm lược.

Đây là vấn đề rất quan trọng để xây dựng lòng tin, là cơ sở để đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển; khẳng định rõ khát vọng và thiện chí cùng chung sống hòa bình, hợp tác, phát triển của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đồng thời, vạch rõ bản chất của các quan điểm phiến diện, sai lầm, phản động khi cho rằng: Việt Nam không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế – là Việt Nam tự trói tay mình, tự cô lập mình.

Việt Nam không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế – không phải là Việt Nam tự trói tay mình, trái lại, nó có tác dụng “cởi trói” cho chúng ta cả: trong tư duy và hành động để có thể suy nghĩ và hành động một cách độc lập, sáng tạo và không bị chi phối, áp đặt bởi yếu tố bên ngoài, tức không bị “người khác trói mình”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.