Sự xuyên tạc của Ái Châu về “Hiện đại hóa quân đội” của Việt Nam

Trên trang mạng Facebook: Đài Á châu tự do có bài viết của Ái Châu với tựa đề: “Sự tồn vong của Việt Nam: hiện đại hóa quân đội”. Ái Châu cho rằng: “Hà Nội không vội được đâu” “Việt Nam không chịu đầu tư cho hiện đại hóa quân đội”, “Quân đội Việt Nam hiện nay vẫn tổ chức theo cách cũ”. Theo đó, “Việt Nam có đầu tư cho quân đội bao nhiêu đi nữa cũng không thể chịu đựng được một cuộc tấn công”, dẫn tới “Nguy cơ tồn vong của dân tộc…”. Đọc bài viết mọi người dễ lầm tưởng đây là sự “hiến kế” của Ái Châu cho đất nước. Thế nhưng, mưu đồ đằng sau bài viết này là nhằm xuyên tạc quan điểm, chính sách quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước Việt Nam; hạ thấp uy tín của Quân đội; kích động, gây tâm lý hoài nghi trong dư luận về quan điểm, đường lối hiện đại hóa quân đội của Đảng ta trong thời gian qua. Đây là một trong những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” rất thâm độc, tinh vi của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Chúng đã lợi dụng vấn đề rất nhạy cảm, chuyện “bí mật quốc gia” để hướng lái dư luận xã hội bán tin, bán nghi về chủ trương hiện đại hóa Quân đội. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân cần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, vạch trần tính chất phản động của các luận điệu này.

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp tới quá trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của nước ta. Do đó, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đặc biệt vấn đề “hiện đại hóa quân đội” đặt ra là yêu cầu cấp thiết, là yếu tố quan trọng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại. Từ đó cho thấy, hiện đại hóa Quân đội là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thực tiễn cho thấy, hiện đại hóa Quân đội là chủ trương đúng đắn của Đảng, được triển khai đồng bộ, hiệu quả với lộ trình phù hợp. Theo đó, hiện đại hóa Quân đội bao gồm hiện đại hóa “con người”, vũ khí trang bị những năm qua được tiến hành với nhiều kết quả tích cực. Năng lực, trình độ của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng cao; vũ khí, trang bị từng bước được bổ sung cả từ nguồn nhập khẩu và sản xuất trong nước. Sự đánh giá của Glbal Firepmw sức mạnh quân sự của Việt Nam với 55 tiêu chí (trừ vũ khí hạt nhân) trong 5 năm qua luôn ở trong top 25 quốc gia có sức mạnh quân sự lớn nhất trên thế giới là minh chứng sống động, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, kịch động của Ái Châu.

Những bài viết có nội dung xấu độc, xuyên tạc về “Hiện đại hóa quân đội” như của Ái Châu là hành động sai trái, không đúng thực tế của Quân đội ta trong thời gian qua, nhằm kích động, phá hoại công cuộc xây dựng Quân đội, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Vì vậy, mọi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân cần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác, vạch trần tính chất phản động của các luận điệu xấu độc, sai trái, đó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.