Sự xuyên tạc trắng trợn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của Quách Vĩnh Niên

Gần đây, đám tàn quân bại trận nhục nhã của cái gọi là “Quân lực Việt Nam Cộng hòa” lại tụ tập, tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, với “ảo mộng phục quốc”, hòng khôi phục chế độ tay sai bán nước của chúng. Cùng với đó, chúng triệt đã để lợi dụng các phương tiện truyền thông, internet, mạng xã hội để ra sức thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trên trang “Baoquocdan”, kẻ có bút danh Quách Vĩnh Niên đã tán phát bài viết Lính hay bộ đội. Với bản chất của lưu manh chính trị, Quách Vĩnh Niên đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò, phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và ca ngợi “lính Ngụy”. Quách Vĩnh Niên cho rằng, lính Việt Nam Cộng hòa là “thực sự phụng sự tổ quốc, cán đáng mọi an nguy của toàn dân”, luôn lấy “châm ngôn Tổ quốc – danh – trách nhiệm làm kim chỉ nam”, còn “Bộ đội Cụ Hồ”, là “quái gở”, “tội đồ”, là “công cụ của đảng CSVN”, “con cờ” của “Trung Cộng” và “Liên Xô”!…

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh và bác bỏ luận điệu xuyên tạc trắng trợn của Quách Vĩnh Niên. Bởi lẽ: “Lính Việt Nam Cộng Hòa” của Chính phủ bù nhìn Miền Nam Việt Nam, thực chất là tập hợp của những kẻ tay sai, bán nước làm công cụ chiến tranh “lính đánh thuê” cho thực dân Pháp, rồi đến đế quốc Mỹ nhằm tiêu diệt phong trào yêu nước, phong trào kháng chiến chống ngoại xâm giành độc lập, tự do cho đất nước của Nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lãnh đạo. Lính “Quân lực Việt Nam Cộng hòa” được sự bảo trợ của thực dân Pháp và sau này là đế quốc Mỹ, đã trở thành công cụ tay sai đắc lực cho thực dân, đế quốc thực hiện hàng ngàn, hàng vạn cuộc lùng sục, tìm “diệt cộng” và càn quét đẫm máu, thảm sát dân thường, giết hại trẻ em, hãm hiếp phụ nữ, nhục hình với tù binh cộng sản… gây ra bao tội ác, đau thương cho nhân dân Việt Nam suốt mấy thập kỷ liền. Tội ác của chúng còn mãi ghi như vụ thảm sát dân thường ở Mỹ Lai, Nhà tù Phú Quốc, nỗi đau chất độc da cam … là minh chứng hùng hồn “trời không dung, đất không tha” của chế độ ngụy quân ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa.

Ngược lại, Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Luôn “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Quân đôi nhân dân Việt Nam đã cùng nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó mật thiết với nhân dân và được Nhân dân tin yêu gọi với cái tên trìu mến “Bộ đội Cụ Hồ”! Phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm nên giá trị nhân văn cao quý của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Như vậy, từ hình ảnh, bản chất giai cấp, mục tiêu lý tưởng khác nhau, thậm chí đối lập nhau; rõ ràng không thể mang “ngụy quân, ngụy quyền”, “Lính Việt Nam Cộng Hòa” chuyên làm tay sai, bán nước, gây tội ác với Tổ quốc và nhân dân để so sánh phủ nhận, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” của Quân đội nhân dân Việt Nam, một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân mà chiến đấu. Hầu hết chúng ta không khó để nhận ra âm mưu, thủ đoạn thâm độc và luận điệu phản động này của Quách Vĩnh Niên, mục đích của Y không gì khác là kích động, lôi kéo những phần tử cơ hội, bất mãn; lừa bịp những người thiếu thông tin, kém hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin tham gia chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta mà thôi. Vì vậy, mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân cần hết sức tỉnh táo, nêu cao cảnh giác, vạch trần và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động như Quách Vĩnh Niên./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.