Tính chất phản khoa học của luận điểm xuyên tạc việc quân đội “làm kinh tế”

Gần đây, trên một số trang mạng đăng tải những bài viết phản đối, xuyên tạc hoạt động “làm kinh tế” của quân đội. Với dụng ý xấu, họ lợi dụng chuyện sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, hay chuyện đất quốc phòng ở Đồng Tâm để xuyên tạc mục đích của việc quân đội làm kinh tế không phải nhằm “gia tăng sức mạnh quốc phòng, từ đó gia tăng sức mạnh quốc gia” mà đó chỉ là “lợi ích của các phe nhóm trong Bộ Quốc phòng”?. Âm mưu đằng sau các bài viết kiểu này trên các trang mạng là nhằm phủ nhận bản chất, truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, hạ uy tín của quân đội và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, kích động, gây chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân đội với nhân dân.

Các bài viết xuyên tạc, nói xấu việc quân đội “làm kinh tế” trong thời gian gần đây thực chất là hành động tiếp tay cho âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam trên lĩnh vực quốc phòng. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân cần kiên quyết đấu tranh, vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của các luận điểm này.

Trước hết, cần khẳng định, trong lãnh đạo Bộ Quốc phòng không có chuyện “phe nhóm”, “lợi ích nhóm” như họ vu cáo. Việc dựng ra chuyện phe nhóm lợi ích trong Đảng, trong Bộ Quốc phòng là những thủ đoạn thâm hiểm, xấu độc nhằm hạ uy tín, gây mất niềm tin của nhân dân đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội. Thực tế, trong quân đội, từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến cấp ủy đảng, chỉ huy các đơn vị cơ sở và toàn thể cán bộ, chiến sĩ luôn là một khối thống nhất ý chí và hành động, luôn giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, việc quân đội tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế là một tất yếu khách quan. Tính tất yếu đó xuất phát từ mối quan hệ biện chứng giữa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước. Quân đội là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển; đồng thời quân đội còn trực tiếp tham gia phát triển kinh tế đất nước dưới các nội dung, hình thức phong phú. Quân đội tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế còn xuất phát từ bản chất, chức năng, truyền thống của quân đội. Quân đội nhân dân Việt Nam có ba chức năng là: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Quân đội tham gia phát triển kinh tế là góp phần làm giàu cho đất nước, tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, quân đội có điều kiện và khả năng về nhân lực, phương tiện, chuyên môn kỹ thuật để tham gia phát triển kinh tế, xã hội trên những lĩnh vực vừa có thể phục vụ nhiệm vụ chiến đấu, vừa có thể phục vụ dân sinh, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, việc quân đội tham gia phát triển kinh tế là thiết thực góp phần thực hiện chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng của Đảng, Nhà nước; đồng thời xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trên phạm vi cả nước. Các doanh nghiệp quân đội đã khẳng định vai trò, tiềm năng to lớn, hiệu quả trong tham gia phát triển kinh tế đất nước, có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Những bài viết có nội dung xấu độc, xuyên tạc việc quân đội tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế là phủ nhận bản chất, truyền thống của quân đội, đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, phá hoại công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội và đông đảo các tầng lớp nhân dân kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của các luận điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.