Xuyên tạc bản chất hiện đại hóa quân đội để lừa gạt người

Nguyễn Mạnh

Hiện đại hoá là một nội dung quan trọng trong chiến lược xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong tình hình mới, với nhiều lý do, vấn đề hiện đại hoá càng trở nên quan trọng và bức thiết đối với quân đội ta. Các thế lực thù địch cũng hiểu rất rõ điều này. Chúng tìm mọi cách khoét sâu và “kích thích” nhu cầu bức thiết ấy của quân đội ta, để có thể ra tay “giúp” ta hiện đại hoá quân đội. Khi Đảng, Nhà nước và quân đội ta đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa quân đội, chúng lại tìm mọi cách chống phá, cho rằng chúng ta “chạy đua vũ trang”, lại vừa ra vẻ chê bai vừa ra vẻ “khuyên nhủ” chúng ta phải làm thế này, thế nọ, nếu không thì quân đội sẽ “suy yếu”.

Mới đây trên internet, trên các trang mạng xã hội, chúng lại tung lên những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam, chống phá sự nghiệp hiện đại hóa quân đội ta. Chúng cho rằng, trải qua 15 năm phát triển kinh tế, Quân đội nhân dân Việt Nam đã có cơ hội mua sắm các trang thiết bị quân sự tiên tiến, song lại cho rằng sức mạnh lục quân của quân đội ta hiện nay “không có sự thay đổi gì mấy sau năm 1975”. Theo chúng, chính sách hiện đại hóa quân đội ta “chỉ là hiện đại hóa hải quân”. Chúng liệt kê danh sách các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự của hải quân như tàu ngầm, tàu tên lửa, hệ thống phòng thủ bờ biển… để minh chứng nhận định về thực chất hiện đại hóa quân đội là hiện đại hóa hải quân!

Việc xây dựng quân đội vững mạnh là đòi hỏi tất yếu đối với mọi quốc gia; việc hiện đại hoá quân đội cũng là yêu cầu cần thiết đối với bất cứ quân đội của quốc gia nào. Mỗi nước, căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể, điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể; tính chất, nhiệm vụ của quân đội đất nước mình mà thực hiện chính sách hiện đại hoá trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật cho quân đội phù hợp. Đó là tất yếu. Trong điều kiện tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, tranh chấp chủ quyền biển, đảo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố… diễn ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp, thì vấn đề tất yếu trên lại càng trở nên quan trọng và cần thiết.

Luận điệu trên là nằm trong âm mưu của các thế lực thù địch chống phá quân đội ta, phá hoại sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta đang nỗ lực phấn đấu.

Cần khẳng định rằng, nhân dân ta luôn mong muốn có một quân đội nhân dân thực sự hùng mạnh đủ sức bảo vệ cuộc sống yên bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thân yêu của mình. Đảng và Nhà nước ta chủ trương hiện đại hoá vũ khí, trang bị cho quân đội và đã xác định đúng đắn rằng, bên cạnh việc phát huy, nâng cao hiệu quả vũ khí, trang bị hiện có, cần phải có trang bị kỹ thuật mới. Sự hiện đại về vũ khí, trang bị của quân đội ta nhằm đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh và phù hợp với đặc điểm Việt Nam, điều kiện kinh tế – xã hội đất nước.

Trong điều kiện nước ta còn nghèo, trình độ phát triển kinh tế – xã hội còn thấp, phương châm “từng bước hiện đại” mà Đảng ta xác định trong xây dựng quân đội nhân dân là hoàn toàn phù hợp. Thực hiện phương châm này, chúng ta cũng có thể và cần phải đi trước đón đầu, đột phá vào những khâu, những mũi nhọn cần thiết trong trang bị vũ khí kỹ thuật cho quân đội. Đây là vấn đề to lớn, phản ánh nét đặc sắc về quá trình hiện đại hoá của quân đội ta trong tình hình mới, được thực thi với một chiến lược khoa học, một lộ trình hợp lý. Việc chúng ta mua sắm trang bị kỹ thuật mới là nằm trong lộ trình “từng bước hiện đại” hợp lý ấy.

Chúng ta thực hiện hiện đại hóa quân đội là hiện đại hóa toàn diện trên tất cả các yếu tố cấu thành sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trong quá trình ấy, việc tập trung ưu tiên hiện đại hóa một lực lượng nào đó trong thời kỳ nào đó là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đó quy định. Vì thế, không thể cố tình xuyên tạc sự nghiệp hiện đại hóa quân đội ta, cũng không thể nói xằng rằng, hiện đại hóa quân đội ta hiện nay chỉ là hiện đại hóa hải quân. Họ đã cố tình làm méo mó bản chất, mục đích của quá trình hiện đại hóa quân đội ta hiện nay. Luận điệu xuyên tạc bản chất, mục đích của quá trình hiện đại hóa quân đội ta không lừa được ai./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Xuyên tạc bản chất hiện đại hóa quân đội để lừa gạt người

 • 8 Tháng Mười, 2015 at 4:06 chiều
  Permalink

  Quân hùng thì nước mạnh, thế giới hiện đại hóa quân đội thì ta cũng hiện đại hóa quân đội. Việc Đảng, Nhà nước hienj đại hóa quân đội là đúng. Nước ta có độc lập, có tự chủ, có trời, có biển, có núi, có sông. Việc quân đối ta mua sắm cái gì, ưu tiên cái gì đều có chủ trương, chính sách cả chúng nó có đầu óc đâu mà hiểu, chẳng qua chỉ liệt kê, xiến xỏ bậy bạ, nhảm nhí. Bí mật quân sự … vũ khí của ta là để bảo vệ Tổ quốc ta.

  Reply
 • 9 Tháng Mười, 2015 at 4:24 chiều
  Permalink

  Hiện đại hoá quân đội là chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta, là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Để quân đội có đủ sức mạnh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế dộ xã hội chủ nghĩa thì việc hiện đại hóa quân đội là tất yếu; những kẻ “nhàn cư vi bất thiện” có hiểu gì về quân đội đâu mà cho rằng: “chính sách hiện đại hóa quân đội ta chỉ là hiện đại hóa hải quân”.

  Reply
 • 19 Tháng Mười, 2015 at 7:27 chiều
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc bản chất, mục đích quá trình hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ thể hiện sự hiểu biết thiển cận theo kiểu “ếch ngồi đáy giếng”, mà còn hàm chứa âm mưu, thủ đoạn đen tối, muốn thúc đẩy “tự diễn biến”, phá hoại quá trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại ở nước ta.
  Thực tiễn chứng minh quá trình hiện đại hóa quân đội ta được thực hiện trên tinh thần tự lự, tự chủ, với cách thức, bước đi phù hợp, hiệu quả; sức mạnh chiến đấu toàn diện của quân đội không ngừng được nâng lên đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là bằng chứng sinh động, là sự phản hồi đanh thép trước những luận điệu xuyên tạc của lũ “bán nước hại dân”

  Reply
 • 19 Tháng Mười Một, 2015 at 5:42 chiều
  Permalink

  hóa ra bọn chúng bàn đi, bàn lại, nói tới, nói lui cũng chỉ đi đến cái kết luận: hiện đại hóa quân đội có nghĩa phải có vũ khí hiện đại, ngoài ra chẳng đưa thêm được câu nào nữa cho ra hồn rồi phán “sức mạnh lục quân của quân đội ta hiện nay “không có sự thay đổi gì mấy sau năm 1975” (còn tỏ “hiểu biết”) chính sách hiện đại hóa quân đội ta “chỉ là hiện đại hóa hải quân”. Làm cho cái đuôi thiển cận càng lòi ra. nếu sức mạnh quân đội chỉ là vũ khí hiện đại ắt Thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ đã đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá rồi. nhưng sự thực đâu phải thế. làm vậy chúng chẳng lừa được ai cả ngoài vài tên đồng bọn.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 2:05 chiều
  Permalink

  Thật nực cười khi có kẻ nói Việt Nam hiện nay chỉ hiện đại hóa hải quân. Bởi lẽ không quân Việt Nam cũng đang tiến thẳng lên hiện đại. Không quân Việt Nam không hiện đại sao được, khi hơn 30 chiếc Su 30 đã được mua về. Rồi lĩnh vực phòng không cũng được hiện đại hóa với hệ thống tên lửa phòng không S300… Rồi kẻ “ếch ngồi đáy riếng” phản động kia nói lục quân Việt Nam không có gì thay đổi so với năm 1975. Bây giờ lục quân Việt Nam có xe tăng trang bị giáp phản ứng nổ, thay động cơ mới của Đức và một số nước… và trang bị cho bộ đội cả thiết bị nhìn đêm, tên lửa diệt tăng… những thứ mà năm 1975 lục quân Việt Nam chưa hề có.

  Reply
 • 14 Tháng Mười Hai, 2015 at 4:12 chiều
  Permalink

  Hiện đại hóa quân đội là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, là đòi hỏi khách quan của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt chủ trương này trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu toàn diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, lựa chọn cách thức, bước đi hiện đại hóa quân đội phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng và khả năng thực tế của nền kinh tế. Những luận điệu cố tình xuyên tạc, phủ nhận quá trình hiện đại hóa quân đội ở nước ta thực chất là thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng nước ta. Cần kiên quyết, đấu tranh loại bỏ!

  Reply
 • 25 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:02 chiều
  Permalink

  Đọc bài viết này rất ý nghĩa.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:31 chiều
  Permalink

  Đảng ta xác định rõ phương châm chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là kiên định về mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo về sách lược; kiên trì giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước, dư luận quốc tế; phân hoá, cô lập các phần tử, thế lực ngoan cố chống phá Việt Nam; lấy việc giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa là chính, đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật; chủ động đấu tranh với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập dưới bất kỳ hình thức nào. Thực chất của việc xuyên tạc việc hiện đại hóa quân đội ta là kích động chạy đua vũ trang, tạo ra bầu khòng khí lo lắng trong dư luận xã hội và cuối cùng là gây ra mất ổn định xã hội. Không có vũ khí nào mạnh hơn vũ khí của lòng yêu chuộng hòa bình, ý chí quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược – vũ khí mà dân tộc ta luôn sẵn có suốt hàng nghìn năm qua!

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.