BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, PHẢN ĐỘNG CỦA “PHẠM ĐÌNH TRỌNG”

Vừa qua, trên trang Boxitvn, kẻ tự xưng “Phạm Đình Trọng” phát tán bài viết: “Hội chứng đám đông”. Qua bài viết đã toát lên chân dung của một tên phản động, phá đám chuyên nghiệp, thiển cận, bất chấp sự thật, chà đạp truyền thống tốt đẹp của dân tộc; xúc phạm người dân, xúc phạm Đảng và Nhà nước; kích động, hướng lái dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước; nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước với mục đích nhằm hạ thấp uy tín, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với bản chất của một kẻ lừa đảo, hèn hạ, bỉ ổi, “Phạm Đình Trọng” đã hàm hồ cho rằng: “Nhà nước xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản cai trị người dân đã đưa quan hệ giữa con người với con người thời công nghiệp trở về thời phong kiến trung cổ, chỉ người có quyền lực mới có cá nhân, còn dân chúng chỉ là đám đông vô danh, chỉ là bầy đàn, công cụ, phải chịu sự chăn dắt, sử dụng của quyền lực”. Y còn xuyên tạc: “Quyền lực được thần thánh hóa để ngu dân, để tạo ra khoảng cách thần thánh giữa cá nhân có quyền và bầy đàn dân ngu. Quyền lực càng được thần thánh hóa, xã hội càng tăm tối ngu dân thì người dân càng an phận cam chịu. Dân cứ an phận cam chịu sự chăn dắt của bất kỳ quyền lực nào, dù là kẻ dẫn dắt mù quáng, dốt nát nhưng đã được thần thánh hóa cũng thành tài giỏi. Dù dân phải chịu những mất mát đau đớn, phải tham gia vào những tội ác man rợ nhưng vẫn phải biết ơn. Ơn Đảng, Ơn Bác trở thành xiềng xích trong tiềm thức, trong tư duy, trở thành công cụ cai trị của nhà nước cộng sản”.

“Phạm Đình Trọng” cần phải hiểu

1.Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự lựa chọn của lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

2.Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành cuộc cách mạng long trời, lở đất Tháng Tám năm 1945, đưa người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; thắng lợi vĩ đại hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ khẳng định phẩm giá con người Việt Nam; sau 35 năm đổi mới, chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

3.Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; người dân Việt Nam thực hiện quyền tự do, dân chủ bầu ra cơ quan quyền lực của mình là Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội; dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát và dân thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

4.Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu: Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

5.Nhân dân Việt Nam một lòng một dạ tin theo Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam có lý tưởng cao đẹp, khát vọng lớn lao, Đảng luôn vì dân, vì nước, luôn thủy chung son sắt, được bạn bè quốc tế tin tưởng, ủng hộ, Đảng có đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

6.“Phạm Đình Trọng” cần phải hiểu: Những luận điệu xuyên tạc của y cũng như các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị dù có che đậy tinh vi cũng không thể lừa được người dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được dân tin, dân yêu, dân kính trọng, dân theo Đảng làm cách mạng, dân bảo vệ Đảng, Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng trong lòng dân, trường tồn cùng sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Đảng lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh của cả dân tộc để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phản bác, đập tan âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang hằng ngày, hằng giờ chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.