CHIÊU TRÒ PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Trên trang mạng Rfavietnam vừa qua có đăng bài viết “Bầu cử Quốc hội, trò lừa đảo tốn tiền của Nhân dân” của tác giả Nguyễn Văn Đài. Toàn bộ nội dung bài viết cho thấy, đây là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, phản động thường xuyên sử dụng chống phá cách mạng nước ta, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị các bước tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Với tâm địa đen tối, Nguyễn Văn Đài đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Trong Nhà nước độc tài Cộng sản VN, thì Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đều chỉ là vật trang trí cho bộ mặt ngụy dân chủ hay dân chủ giả hiệu của tầng lớp chóp bu độc tài CSVN”…. Nguyễn Văn Đài phải hiểu rằng theo Điều 69 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về chủ quyền nhân dân và tính hợp pháp của chính quyền, sự hiện diện của Quốc hội khẳng định nhân dân thành lập ra nhà nước, khẳng định tính hợp pháp của chính quyền.

Về Đại biểu Quốc hội, Luật tổ chức Quốc hội qui định, Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội, Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri, đồng thời chịu trách nhiệm trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình, Đại biểu Quốc hội phải gương mẫu trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật, có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân; có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, động viên nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia quản lý nhà nước; có quyền trình dự án luật, kiến nghị về luật ra trước Quốc hội, dự án pháp lệnh ra trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định, chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tich Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kiến nghị với Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Do vậy, việc khẳng định vị trí, vai trò của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội hiện nay là yêu cầu đòi hỏi cấp thiết nhằm vạch trần bộ mặt phản động của Ngyễn Văn Đài.

Tóm lại những vấn đề nêu ra trong bài viết của Nguyễn Văn Đài đã bộc lộ dã tâm thâm độc, cố tình chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 với mục đích gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm suy giảm niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần chiêu trò phản động đó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.