NGHIÊM TRỊ MỌI ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN PHÁ HOẠI BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch cơ hội chính trị, phản động đang gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều âm mưu, thủ đoạn nham hiểm. Trước tình hình đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, nghiêm trị mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Càng gần đến ngày diễn ra bầu cử, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động càng gia tăng, với cường độ lớn, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nham hiểm. Trên nhiều diễn đàn phản động đã đồng loạt xuất hiện nhiều bài viết, nhiều videoclip với nội dung xuyên tạc, công kích, phá hoại bầu cử của các phần tử cơ hội chính trị, phản động, được giật dây, hậu thuẫn từ hải ngoại. Trước hết, chúng tập trung xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử với những luận điệu thâm hiểm như: Bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ” do Đảng đạo diễn, “Đảng Cộng sản đang độc diễn trong bầu cử”, “Không thể có cuộc bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử”… Từ đó chúng quy kết rằng: bầu cử do Đảng Cộng sản lãnh đạo là không chính danh, không đúng quy định của pháp luật, ngăn cản quyền bầu cử của công dân. Và đưa ra yêu sách đòi Đảng không được tham gia vào công tác bầu cử, không được thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác bầu cử; phải “tự rút lui” và từ bỏ quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, chấp nhận sự cạnh tranh với những đảng phái khác để thúc đẩy dân chủ. Cùng với đó, các phần tử chống phá đẩy mạnh chiêu trò “tự ứng cử”, hô hào các hội nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô, ủng hộ cho các “nhà dân chủ” để gây rối, phá hoại cuộc bầu cử. Chiêu trò này, một mặt nhằm phá hoại công tác bầu cử, mặt khác nhằm “đánh bóng tên tuổi” của một số cá nhân “cộm cán” trong giới “dân chủ cuội”. Trắng trợn hơn, trên nhiều diễn đàn, fanpage của các cá nhân, tổ chức phản động đang tán phát nhiều bài viết “phân tích” một cách vô căn cứ việc “xếp ghế” nhân sự trong Quốc hội. Chúng ra sức rêu rao rằng bầu cử Quốc hội chỉ là hình thức; quyền lực trong Quốc hội đã được các “phe nhóm” của Đảng “an bài”, “thỏa hiệp”, “phân chia”. Những luận điệu này ít nhiều gây hoang mang trong dư luận nhân dân, đặc biệt đối với những người đang dùng mạng xã hội và ít thông tin về các hoạt động bầu cử.

Dù được diễn đạt dưới những lời lẽ, luận điệu, nội dung khác nhau, nhưng tựu chung lại, những âm mưu, thủ đoạn kể trên đều muốn gieo rắc những thông tin sai trái, hòng gây hoang mang dư luận xã hội, phá hoại công tác chuẩn bị, tổ chức và tiến hành bầu cử. Hướng đích cao nhất là để cuộc bầu cử không thành công, gây mất ổn định tình hình chính trị, xã hội của đất nước, để tạo cớ cho những hành động can thiệp từ bên ngoài, nhằm “xoay chuyển” chế độ chính trị ở Việt Nam. Những âm mưu, thủ đoạn này đang đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, cản trở sự phát triển của đất nước. Nguy hại hơn, chúng đang “nối giáo” cho chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng Việt Nam, chà đạp lên những thành quả xây dựng đất nước phải trả bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ người dân Việt Nam. Những âm mưu, thủ đoạn đó cần phải nghiêm trị. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải hành động quyết liệt, đấu tranh, vạch trần và nghiêm trị trước pháp luật những hành vi phá hoại bầu cử, cản trở sự phát triển của đất nước. Nghiêm trị trên tinh thần thượng tôn pháp luật, nhưng sẵn sàng rộng lượng, khoan dung với những ai biết ăn năn, hối cải, “quay đầu là bờ”.

Tại Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay để tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, chúng ta phải: “Nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cản trở sự phát triển của đất nước”. Tinh thần đó cần được quán triệt và thực hiện sâu, rộng, hiệu quả trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.