“Sao lại gọi là quyền ảo”?

Chẳng có gì là lạ, cứ vào dịp kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, chúng ta lại thấy các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài kết hợp với nhau đẩy mạnh các hoạt động chống đối, những “cái loa” hoạt động hết công suất, ra rả xuyên tạc, kích động, gây rối, chống phá cách mạng nước ta. Hiện nay, trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, thì các thế lực thù địch lại tung lên internet và mạng xã hội những luận điệu hết sức phản động. Chúng rêu rao rằng, trong chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, quyền bầu cử, ứng cử chỉ là “quyền ảo”, vì bầu cử ở Việt Nam chỉ là “dân chủ hình thức”, “dân chủ trình diễn”, chứ không thực chất! Đây là ngón đòn cực kỳ nham hiểm, nhằm làm suy giảm lòng tin của nhân dân ta đối với Đảng, xuyên tạc và phá hoại cuộc bầu cử dân chủ ở nước ta; là một bước dọn đường cho sự hình thành, phát triển tư tưởng “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” ở Việt Nam.

Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân”. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là thể hiện tinh thần cơ bản ấy của Hiến pháp. Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 4-1-2016 của Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo tinh thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Đó là việc làm hết sức đúng đắn.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Luận điểm cơ bản này là luận điểm “gốc” khẳng định những vấn đề chủ yếu nhất, cốt lõi nhất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nền dân chủ nước ta ngày càng thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày của quần chúng nhân dân. Công dân của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền ứng cử và bầu cử là thực hiện quyền dân chủ thật sự, là thực hiện quyền của công dân trong một đất nước độc lập, tự do thật sự đang trên con đường vươn tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, chứ không phải là “quyền ảo” như sự xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bầu cử theo tinh thần “dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật” là để bảo đảm quyền dân chủ thật sự của công dân; đồng thời để ngăn chặn, loại trừ mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dân chủ, lợi dụng bầu cử để gây rối, phá hoại, chống phá. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện – cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Đó là nơi, là hình thức để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Quyền và nghĩa vụ thực sự của công dân Việt Nam đã và đang được phát huy nhằm lựa chọn những người có đức, có tài đứng ra chung tay xây dựng và phát triển đất nước. Luận điệu quyền bầu cử, ứng cử chỉ là “quyền ảo”, là luận điệu xằng bậy, cố tình xuyên tạc bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế độ dân chủ nước ta thông qua cuộc bầu cử này, nhất định sẽ bị phá sản bởi chính sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân và thắng lợi cuộc bầu cử của chúng ta.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on ““Sao lại gọi là quyền ảo”?

  • 17 Tháng Năm, 2016 at 7:52 sáng
    Permalink

    Dân chủ là bản chất tốt đẹp của chế độ ta, là thực tế khách quan mà ai cũng dễ dảng nhận thấy. Cho nên, bằng năm câu ba điều khua môi, múa mép hòng xuyên tạc, bôi nhọ nền dân chủ thực sự ấy thì không dễ dàng gì. Nhân dân Việt Nam chính là người hiểu rõ nhất những giá trị đích thực do nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đem lại. Vì vậy, đừng đem cái dân chủ “giả hiệu” của những bọn “bỏ gốc, mất nguồn” ra mà đánh đồng, mà kích động chống phá.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.