Ý chí, nguyện vọng, niềm tin của Nhân dân sẽ đập tan sự vu khống, xuyên tạc của Phạm Đình Trọng

Ngày 23/5/2021 hơn 69 triệu cử tri trên mọi miền Tổ quốc đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cuộc bầu cử thể hiện được sự dân chủ, đổi mới, thật sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hơn 99,57% cử tri đã nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào cơ quan quyền lực của Nhà nước. Ấy vậy mà, trên trang Baotiengdan của bọn phản động, cơ hội chính trị đã đăng tải bài viết với cái tên rất mĩ miều “Ngày hội” của Phạm Đình Trọng với những ngôn từ thể hiện sự hằn học, phản động, vu khống, bóp méo sự thật.

1.Phạm Đình Trọng vu khống, xuyên tạc bản chất, ý nghĩa Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Phạm Đình Trọng đã vu khống, xuyên tạc bản chất, ý nghĩa của cuộc bầu cử; phủ nhận quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri cả nước, xúc phạm đến ý chí, niềm tin, khát vọng của dân tộc. Y đã đưa ra cái gọi là: các vị trí lãnh đạo của Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo ở các địa phương đã được Đảng phân chia, ban phát cho các quan chức trong đảng(!); từ đó, y xuyên tạc cho rằng sự lựa chọn của cử tri cả nước chỉ là hình thức, không có giá trị?. Rõ ràng, đây là một sự xuyên tạc, vu khống trắng trợn. Bởi vì, những đại biểu được đề cử và ứng cử đã thực hiện nghiêm các quy định theo Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 54/HD-MTTW-BTT của Ủy ban Trung ương Mặt trật Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy trình 3 bước giới thiệu người ứng cử, thực hiện lấy phiếu tín nhiệm ở cơ quan, đơn vị công tác và nhân dân nơi cư trú. Hơn nữa, việc những người ứng cử và trúng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đa số là đảng viên đã thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất của Đảng và mỗi đảng viên, đồng thời khẳng định được niềm tin của cử tri, của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

2.Thực tế cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã đập tan mọi sự xuyên tạc, vu khống của Phạm Đình Trọng và bọn phản động, cơ hội chính trị

Được xác định là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ ghi dấu một chặng đường mang tính bản lề trong tiến trình phát triển của đất nước, hiện thực hóa khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Để mọi cử tri cả nước thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình công tác chỉ đạo, tổ chức bầu cử kết hợp phòng, chống dịch COVID-19 được tổ chức chu đáo, chặt chẽ từ tiếp xúc cử tri, hiệp thương, lập danh sách cử tri, công tác tuyên truyền, cổ động đến tiến hành bầu cử. Với 99,57% cử tri tham gia bầu cử đã khẳng định: dù trong muôn trùng khó khăn, nhưng bằng ý thức, trách nhiệm cao với tương lai của đất nước, tuyệt đại đa số cử tri đã phấn khởi, tự hào tham gia bầu cử. Đây chính là sự đồng tâm, đồng lòng và ý thức, trách nhiệm rất cao của cử tri trong thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, vận mệnh, tương lai, tiền đồ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực như ngày hôm nay. Kết quả ấy có được là sự nỗ lực, đoàn kết của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đại đoàn kết toàn dân, chính là cội nguồn, sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam – bài học này là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong lịch sử phát triển của đất nước và được tiếp tục khẳng định trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chính sự quyết tâm, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã làm nên một kỳ bầu cử thành công trên nhiều lĩnh vực. Những đại biểu trúng cử vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có trọng trách rất quan trọng, tiếp tục hiện thực hóa khát vọng bứt phá, vươn lên của cả dân tộc, đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Đây chính là minh chứng sống động, một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, là sức mạnh Phù Đổng để dân tộc ta vững bước đi trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Đồng thời, cũng là sức mạnh vô địch để đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Và, những kẻ phản động như Phạm Đình Trọng và đồng bọn của y chắc chắn sẽ hoàn toàn thất bại trước niềm tim của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tiền đồ, tương lai tươi sáng của dân tộc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.