Vạch trần sự vu khống bỉ ổi, lối suy luận bệnh hoạn của Bảo Giang

Trong rất nhiều bài viết của bọn phản động, nhằm hạ uy tín, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam, thì Bảo Giang nổi lên là một kẻ có lối viết thể hiện rõ bản chất của một kẻ vu khống bỉ ổi và có lối suy luận bệnh hoạn.

Vậy sự vu khống bỉ ổi và lối suy luận bệnh hoạn của Bảo Giang là gì?

Thứ nhất, bằng sự tùy tiện trong cóp nhặt, cắt dán, xuyên tạc thông tin, Bảo Giang đã vu khống một cách bỉ ổi rằng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành “chỉ mơ ước được nhận vào trường thuộc địa để sau ra làm quan cho Pháp ở trên đất thuộc địa mà kiếm miếng cơm manh áo”. Đây là sự vu khống bỉ ổi của Bảo Giang, bởi vì chỉ có một sự thật duy nhất là Hồ Chí Minh, lúc đó là Nguyễn Tất Thành, tuy có xin học trường này, nhưng với mục đích là để tìm hiểu rõ hơn về thực dân Pháp, về cách thức thực dân Pháp nhồi sọ cho những sinh viên Pháp để phục vụ cho mục đích khai thác thuộc địa của chúng.… Đọc tiếp

Read more

Bảo Giang – kẻ cuồng tín, hoang tưởng

Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội đăng tải các bài viết của những kẻ chống cộng cuồng tín, mơ tưởng đến một ngày mai huy hoàng, khi lá cờ nền vàng, 3 sọc đỏ có dịp tung bay phấp phới trên đất nước Việt Nam và họ sẽ ngạo nghễ tiến bước dưới “Hoàng kỳ”. Trong đó, có kẻ lấy bút danh Bảo Giang với bài viết: “Đường chúng ta đi” (phần 4). Trong bài viết, Bảo Giang đã đưa ra nhiều vấn đề, trong đó có một số nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, xuyên tạc trắng trợn Đảng Cộng sản Việt Nam đã cam chịu đưa đất nước vào vòng nô lệ của Trung Quốc, làm tay sai cho Trung Quốc. Bằng những chứng cứ bịa đặt, xuyên tạc Bảo Giang đã truy chụp Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay đã cam chịu làm tay sai cho Trung cộng, thi nhau “vơ vét tài nguyên, đất đai của Việt Nam để trao tay, dâng nạp cho Trung cộng để nương tựa vào Trung cộng” nên Hoàng Sa, Trường Sa, Nam quan, Bản Giốc… “đã phải lìa mẫu quốc Việt Nam”.… Đọc tiếp

Read more

Bảo Giang – “lòng lang, dạ thú”, cay cú

Gần đây, nhân sự kiện lãnh tụ Fidel Castro qua đời, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết phản động xuyên tạc, bôi xấu Fidel Castro; dựng lên những sự kiện bịa đặt, vu khống về lịch sử Cuba, lịch sử Việt Nam, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp của nhân dân hai nước Việt Nam, Cuba… Điển hình trong số đó có bài viết của Bảo Giang với tiêu đề “Tiếng thét tang thương”. Xuyên suốt bài viết là những luận điệu phỉ báng lịch sử một cách trắng trợn con đường cách mạng của Cuba và của Việt Nam. Xin được nêu ra để bạn đọc nhận rõ:

Một là, Bảo Giang đã chỉ trích, lên án Fidel Castro đày đọa con người gây nên những chết chóc, tang thương cho đất nước Cuba.… Đọc tiếp

Read more
1933300total sites visits.