Bầu cử ở Việt Nam là dân chủ thực chất

Ngày 31/3/2019, trên không gian mạng xuất hiện bài viết của Dương Quốc Chính với tựa đề “Trả lời một bạn gái thiện lành”. Dương Quốc Chính đã giả danh một kẻ thân thiện để nói lên những điều mang tính chất tưởng chừng như rất chia sẻ, nhẹ nhàng và có lý lẽ. Song, ẩn chứa trong đó là những luận điệu hết sức phản động. Bằng cách lập luận vòng vo, giả nhân, giả nghĩa, Dương Quốc Chính đã đưa ra một số dẫn chứng về dân chủ hết sức xằng bậy, lố bịch, thiếu căn cứ rằng: “Tất cả các cuộc bầu cử từ TƯ đến địa phương chỉ là chèo tuồng…  Sự tự do của người dân so với các nước trong khu vực thì còn thua thời thuộc địa”.

Có thể thấy, một trong những mục tiêu quan trọng của sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.…

Read more

我党对国会代表选举的领导地位毋庸置疑

目前,在那些自称“民粹”的网站上,有些分子称:对于越南共产党而言,选举提名只是党及其“延伸”组织的“专利”。除了党“私下”选择“若干”个人外,自我参选的人几乎都被“毫无遗憾”地淘汰掉。他们“呼吁”网上“民主家们”“自行参选”;呼吁“虚拟签名”,大声喧闹为某某人投票等等,以捣乱、破坏选举 Read more

“Các ngài” hãy mở to mắt mà nhìn sự thành công của bầu cử Quốc hội Việt Nam

Phải nói ngay rằng, các ngài càng “cố đấm ăn xôi”, càng giở trò bỉ ổi, hại người thì chính các ngài càng bị bẽ mặt, bị đau và bị tổn thương nặng. Bởi lẽ, những điều các ngài đã nói, đang nói đều sai toét, chẳng đúng tý nào, đến trẻ thơ, người chưa nhiều chữ cũng hiểu được dã tâm độc ác của các ngài, ý muốn của các ngài là gì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các ngài rằng: Hãy chống to mắt lên là nhìn, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở Việt Nam đã diễn ra trong hòa bình, đúng kế hoạch và thành công rất Tốt Đẹp. Read more

Giữ trái tim nóng và cái đầu lạnh

Trong khi chờ cơ quan có chức năng kết luận chính xác về nguyên nhân của hiện tượng cá chết bất thường thì chúng ta cần giữ cho mình một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Giữ trái tim nóng để bớt vô cảm, vô trách nhiệm, cùng chia sẻ với những khó khăn mà đồng bào ven biển miền Trung đang gặp phải. Giữ cái đầu lạnh để tỉnh táo sáng suốt, cảnh giác không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo. Read more

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ là cuộc bầu cử thật sự dân chủ

Nước ta là nước dân chủ, mọi quyền hành, lực lượng đều ở nơi dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Nhận thức đúng về dân chủ trong bầu cử đại biểu Quốc hội và rộng hơn là dân chủ xã hội chủ nghĩa là một vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi mỗi người, đặc biệt là đảng viên, cán bộ phải có sự phân tích, nhìn nhận đúng đắn bằng tư duy biện chứng, lịch sử và cụ thể. Read more

Tôi sẽ đi bầu cử quốc hội thay cho đồng đội đã hy sinh

Đồng đội, đồng hương,và cô bác, bà con ơi! Tôi và hàng chục triệu người dân Việt Nam yêu Tổ quốc không bao giờ quên công ơn, sự hy sinh xương máu, tuổi xuân, tình yêu, sinh mệnh của mọi người đâu. Tôi sẽ trân trọng cầm là phiếu, thay mặt cho các đồng chí, và bà con, cô bác, chọn lọc chính xác những người có đầy đủ đức, tài, phẩm chất, năng lực tiêu biểu vào các bộ máy của Quốc hội, chính quyền các cấp. Đó là việc làm thiết thực nhất, là sự đền ơn, đáp nghĩa chân chính nhất đối với sự hy sinh cao cả của các đồng chí, anh hùng liệt sỹ và đồng bào. Read more

Tôi và gia đình tôi thật là hạnh phúc được đi bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

Tôi trào nước mắt sung sướng và rất tin tưởng vào con trai tôi. Chắc chắn thế hệ trẻ sẽ noi gương thế hệ cha anh phấn đấu tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, và Nhân dân giao phó. Không ai, thế lực nào có thể ngăn cản, chống phá cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta vì chúng ta làm theo lẽ phải, nhân đạo, nhân văn, tất cả vì con người, vì tương lai tươi sáng của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Read more

Thủ đoạn “không ăn được thì đạp đổ” của bọn cơ hội trong bầu cử Quốc hội khóa XIV

Mọi người dân Việt nam hãy hăng hái đi bầu cử với trách nhiệm cao cả của mình, đồng thời chúng ta phải thực sự nâng cao cảnh giác, chủ động đối phó với sự phá hoại của các thế lực thù địch. Thực hiện đúng như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Bầu cử quốc hội đầu tiên năm 1946: “Về mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn… mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”. Read more

Chống phá bầu cử Quốc hội, Hoàng Tư Duy và đồng bọn trong đảng Việt Tân gây thêm nhiều tội ác

Hành động thiết thực nhất để góp phần đập tan âm mưu, thủ đoạn thâm độc của Hoàng Tứ Duy và lãnh tụ của Đảng Việt Tân là mỗi người dân Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu đất nước cần chủ động, tích cực tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2016, làm cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thắng lợi, chọn được những người có đủ đức, đủ tài để đại diện cho nhân dân cả nước, tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra. Read more

Hãy đến Việt Nam mà xem quyền công dân được tự do bầu cử, ứng cử Quốc hội

Chế độ bầu cử hiện hành ở Việt Nam cũng như thực tiễn quá trình giới thiệu cử, ứng cử vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở Việt Nam cho thấy, luận điệu cho rằng chế độ bầu cử ở Việt Nam hiện nay không cho công dân thực hiện quyền tự do ứng cử là sự tuyên tạc nhằm mục đích phá hoại bầu cử ở Việt Nam. Chúng ta cần cảnh giác với những luận điệu này. Read more