Thực chất các vụ biểu tình của tôn giáo gần đây

Thiết nghĩ, ngay từ bây giờ, đừng để quá muộn, các vị linh mục này, hãy trở về làm đúng lời răn của “đức Chúa”, ngay lập tức dừng ngay những việc lợi dụng đức tin của các con chiên để làm những việc trái với pháp luật, trái với đạo lý. Với các tín đồ hãy luôn cảnh giác đừng để những kẻ xấu đẩy vào vòng lao lý, đừng để đức tin của mình bị lợi dụng vào mục đích chính trị xấu xa.

Read more

Đằng sau âm mưu kích động thanh niên tham gia biểu tình ôn hòa của các thế lực thù địch hiện nay

Trước âm mưu lợi dụng thanh niên để kích động biểu tình ôn hòa của các thế lực thù địch, tổ chức Đoàn các cấp cần phải nghiêm túc nhìn nhận rõ vấn đề, nhanh chóng đưa ra cách thức giáo dục thiết thực, phương pháp đấu tranh hiệu quả nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho thanh niên. Định hướng thanh niên những giá trị chân chính, sống và làm việc theo pháp luật, theo bản sắc văn hoá dân tộc; làm cho thanh niên thấm nhuần chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, tin tưởng vào con đường đi lên CNXH, không để các thế lực thù địch lôi kéo nhằm thực hiện âm mưu thủ đoạn đen tối của chúng.

Read more

Chủ động phòng chống việc lợi dụng “biểu tình ôn hòa” gây rối, chống phá Việt Nam

Nghiên cứu, nhận diện thật rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong việc lợi dụng vấn đề môi sinh, môi trường để kích động quần chúng nhân dân tham gia “biểu tình ôn hòa” là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không để quần chúng nhân dân bị lôi kéo, vung phí lòng yêu nước do mắc mưu địch. Cần chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng từ sớm, từ xa, từ khi các vụ việc chưa xảy ra.

Read more

Đằng sau sự vu khống, xuyên tạc, chống phá Việt Nam

Thực tế chỉ ra rằng, không bao giờ các thế lực thù địch quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ta, chúng không hề tốt bụng, nhân đạo đến mức đem tiền của đến để cứu dân, thực hiện nhân đạo như một bộ phận người dân đang nghĩ. Sẽ là sai lầm lớn nếu ai đó vẫn cứ khư khư bám giữ nếp nghĩ, rằng các thế lực thù địch đang thực hiện hành vi nhân đạo, “vì nước, vì dân, vì môi trường, vì biển đảo quê hương, vì sự bình yên của Tổ quốc.

Read more

Cái gọi là biểu tình ôn hòa – chiêu trò mới, tích cũ trong chống phá Việt Nam

Về thực chất, cái gọi là “biểu tình trong ôn hòa” chỉ là “tích cũ chiêu trò mới” của chiến lược “diễn biến hòa bình”, núp dưới vỏ bọc mới sau khi đã thay hình, biến dạng, nâng cấp các kịch bản cũ lên cấp độ mới, tinh vi hơn, xảo quyệt và nham hiểm hơn, hòng bịt mắt người dân, đánh lừa dư luận xã hội, gây hoài nghi, bi quan ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân khi không rõ thật giả, đúng sai, bị rơi vào trạng thái theo đuôi, tin theo kẻ xấu mà không hay biết.

Read more
1178162total sites visits.