Bùi Thanh Hiếu đừng làm “thánh phán”

Đã đến lúc Bùi Thanh Hiếu nên dừng ngay những hoạt động tuyên truyền vu khống, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội, bởi có nói cũng chẳng có ai tin lời của Hiếu cả. Bùi Thanh Hiếu đừng làm “thánh phán” làm gì cho phí công.

Read more