Trần Quốc Việt – kẻ mù quáng, thần kinh, hay mất trí?

Gần đây, trang mạng danlambao có bài đăng dịch: “Tai họa dân tộc” do Trần Quốc Việt dịch từ một bài viết của C.L. Dancey đăng trên nhật báo Peoria Journal Star ngày 5/9/1969. Nội dung bài viết vu khống, xuyên tạc sự thật lịch sử bôi nhọ tư tưởng, đạo đức, phong cách và cuộc đời hoạt động của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Với bản chất của một kẻ phản động, chống đối, Trần Quốc Việt đã copy những luận điệu sai trái, bịa đặt để vu cáo, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Dã tâm của Trần Quốc Việt là nhằm vào những độc giả không có điều kiện tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử có thể nhầm tưởng những lời lẽ và cách trình bày phản động trong bài viết kia là sự thật, từ đó hoài nghi hoặc và tỏ thái độ không đúng về lãnh tụ Hồ Chí Minh.… Đọc tiếp

Read more
1933432total sites visits.