Âm mưu phủ nhận tầm vóc, giá trị lịch sử của Cách Mạng Tháng Mười Nga của Nguyễn Văn Trần

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đi vào lịch sử nhân loại như là một sự kiện vĩ đại có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến và giai cấp tư sản ở nước Nga, đưa giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lên nắm chính quyền. Biến mơ ước, nguyện vọng hàng ngàn năm của quần chúng lao động về một chế độ xã hội không còn bóc lột, áp bức, bất công và người lao động là chủ nhân của xã hội trở thành hiện thực. Mở ra thời đại mới – thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.… Đọc tiếp

Read more

Chủ nghĩa cộng sản – Tương lai của nhân loại

Trong khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới đang vui mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và hướng tới kỷ niệm 170 năm, ngày ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, thì không ít những kẻ thù hận với chủ nghĩa cộng sản ra sức xuyên tạc, xúc phạm và phỉ báng những giá trị, lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Một trong những âm mưu, thủ đoạn hết sức hèn hạ và bẩn thỉu của họ là đánh đồng chủ nghĩa phát xít với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; tuyệt đối hóa, thổi phồng những hạn chế trong lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội để phủ nhận chủ nghĩa xã hội và tương lai của nó là chủ nghĩa cộng sản.

Trần Quốc Việt – Kẻ thường xuyên xuất hiện trên Danlambao, đã dịch và phát tán bài “Liệu có thể có “hậu cộng sản”?” của một vị được gọi là “giáo sư lịch sử” Hoa Kỳ – Alan Charles Kors.… Đọc tiếp

Read more

Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga là không thể phủ nhận

Mỗi lần kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là cơ hội để nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hoà bình và công lý trên toàn thế giới bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với nhân dân Liên Xô vĩ đại và lãnh tụ V.I.Lênin thiên tài, mà còn là dịp để mọi người nhìn nhận đầy đủ, sâu sắc và khách quan hơn về giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười; về những thuận lợi, khó khăn và cả thời cơ, thách thức; về những bài học lịch sử từ thành công và sai lầm, thất bại của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu; về vai trò của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại trong tương lai cũng như con đường xã hội chủ nghĩa và tiền đồ của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Cách mạng Tháng Mười Nga và những giá trị nhân văn xuyên thời đại

Nhân dịp diễn ra các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), đã có ý kiến nhận xét rằng: “Quan sát những hoạt động xảy ra trên thế giới về sự kiện này, người ta có nhiều suy nghĩ”. “Trong số những suy nghĩ ấy có suy nghĩ về một thứ tư tưởng – tư tưởng Cộng sản – mà hầu hết các nơi trên thế giới đã vứt bỏ vào sọt rác nhưng tại sao ở Việt Nam, Đảng Cộng sản cố bám giữ lấy nó như một thứ bảo bối cho riêng mình”. Để góp phần làm rõ vì sao, sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết đã sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn lấy tư tưởng Cộng sản làm “bảo bối cho riêng mình” trong khi tư tưởng ấy ở “hầu hết các nơi trên thế giới đã vứt bỏ vào sọt rác”.Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận giá trị và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Bằng lời lẽ hằn học, với thái độ thâm thù chế độ xã hội chủ nghĩa, kẻ phản động danh xưng “Hậu duệ Trưng Vương” đã lớn tiếng “phê phán” Đảng, Nhà nước ta tổ chức kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Có lẽ bởi Y ít học, không hiểu lịch sử, nên chỉ biết nhại lại những luận điệu của các thế lực thù địch, cố tình thổi phồng, xuyên tạc cho rằng: “đất nước mình sắp rơi vào tay Tàu cộng” và so sánh một cách khập khiễng, phiến diện khi nhân dân ta đang chịu cảnh lụt bão mà lại “tổ chức nhạc hội, vui chơi” để gán cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta cái tội “vô cảm” trước nỗi khổ của đồng bào.

Có lẽ sự vô cảm thực sự chỉ là của Y, bởi chính Y viết rằng: “Tôi cảm thấy khó chịu vì nghĩ Cách mạng Tháng Mười Nga thì liên quan gì đến nước mình mà mừng với rỡ?”.… Đọc tiếp

Read more

Cách mạng Tháng Mười Nga mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Tháng 11 này, những người cộng sản cùng giai cấp công nhân, nông dân và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017). Cuộc cách mạng vĩ đại đã làm thay đổi số phận người lao động, đưa chủ nghĩa xã hội từ chỗ chỉ là những ước mơ, khát vọng trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống. Những cuộc mít tinh, diễu hành; những cuộc gặp mặt, hội thảo, tọa đàm; những bài viết, công trình nghiên cứu, phim ảnh tư liệu; những hồi ức xúc động về thời khắc lịch sử hào hùng ấy đã, đang diễn ra trên nhiều nơi. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lợi dụng triệt để sự kiện này để đẩy mạnh tuyên truyền những luận điệu sai trái nhằm phủ nhận giá trị, tầm vóc lịch sử lớn lao của Cách mạng Tháng Mười Nga với tiến trình phát triển của cách mạng thế giới, trong đó có cách mạng Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận quy luật khách quan

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động với nhiều sự kiện diễn ra nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Thế giới ấy nhìn có thể nhìn ở nhiều góc độ, nhiều cách tiếp cận khác nhau, song mang hai nội dung chính yếu, thống nhất biện chứng trong tổng thể của sự vận động, phát triển của thế giới đương đại, mà thế kỷ XXI đã, đang và sẽ chứng kiến. Trong đó, sự quá độ của xã hội loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, mở đầu bằng Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại là nội dung chủ yếu của thời đại, đó là cái nhìn tổng quát, mang tính biện chứng, khách quan, khoa học, từ góc độ hình thái kinh tế – xã hội; và sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, kinh tế tri thức, xét từ góc độ kinh tế – kỹ thuật, sự phát triển của lực lượng sản xuất mới.… Đọc tiếp

Read more
1948751total sites visits.