Mãi tỏa sáng tinh thần Cách mạng Tháng Tám !

Những ngày này, 73 năm về trước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Ðảng, nhân dân ta từ bắc chí nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị về nông thôn, chớp thời cơ ngàn năm có một đoàn kết đứng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chấm dứt kiếp nô lệ, lầm than, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đây, nhân dân Việt Nam thoát khỏi thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường dưới sự lãnh đạo tài tình của Ðảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh.… Đọc tiếp

Read more

Ý đồ hiểm độc, phản động của Trần Gia Phụng

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á ra đời. Đây là sự kiện được cả thế giới ghi nhận và ca ngợi, nhưng Trần Gia Phụng đã đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật, tìm mọi lời lẽ vô căn cứ để mỉa mai, xuyên tạc ý nghĩa lớn lao của ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945; cố ý bôi nhọ, nói xấu lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc làm này cho thấy ý đồ hiểm độc, phản động của Trần Gia Phụng.

Thứ nhất, Trần Gia Phụng cố tình làm sai lệch lịch sử về ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2/9/1945. Trần Gia Phụng cho rằng, sự kiện Cách mạng tháng Tám thành công là hành động “cướp” chính quyền của Hồ Chí Minh và Việt Minh và việc “vận động quần chúng yêu cầu vua Bảo Đại thoái vị”, rồi ra mắt chính phủ lâm thời ngày 2/9/1945 trong khi vẫn còn chính phủ Trần Trọng Kim “nhằm tạo cơ cấu hành chánh có sẵn, đã rồi” là tầm thường, không quang minh.… Đọc tiếp

Read more

Những thiên kiến lệch lạc, xuyên tạc, ngộ nhận của Phạm Trần

Trong những ngày Tháng Tám lịch sử, khi nhân dân cả nước được sống trong không khí sôi động, hào hùng kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2017) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017) – mốc son trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc thì trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của Phạm Trần trên báo “Tiếng Dân” đã đưa ra luận điệu hết sức phản động, bài viết cho rằng, Việt Minh đã cướp chính quyền của Chính phủ Trần Trọng Kim, bởi Việt Nam đã độc lập từ ngày 11-3-1945, ngày mà vua Bảo Đại ký đạo dụ tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Giáp Thân (Hòa ước Patenôtre) năm 1884. Như vậy, bài viết Phạm Trần đã cố tình xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của dân tộc ta.… Đọc tiếp

Read more

Cảnh giác trước luận điệu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, của chủ tịch Hồ Chí Minh trong thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945

Đến hẹn lại lên, hằng năm mỗi khi đất nước ta tưng bừng kỷ niệm thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh 2 tháng 9 thì trên một số trang mạng phản động lại xuất hiện nhiều bài viết có tính chất xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận ý nghĩa lịch sử và sự hy sinh xương máu của nhân dân ta trong cuộc Cách mạng Tháng Tám. Tháng Tám năm nay, Trần Gia Phụng đã tiếp nối sự thù địch của những kẻ cùng hội, cùng thuyền với y để tung lên mạng internet một bài viết với nhiều giọng điệu hằn học và xuyên tạc sự thật lịch sử.

Thứ nhất, Trần Gia Phụng đã tuyệt đối hóa vai trò của nhóm tình báo mang mật danh “Con Nai” trong thắng lợi của Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.Đọc tiếp

Read more

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được bồi đắp qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ngày càng được kế thừa và phát triển cùng tiến trình lịch sử.

Đọc tiếp
Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử

Những ngày gần đây, khi cả nước thực hiện các hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thì trên một số mạng xã hội, các phần tử cơ hội về chính trị lại tiếp tục tán phát những bài viết có nội dung tuyên truyền, nói xấu chế độ, phản đối chủ trương, đường lối của Đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Chúng cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là trở ngại duy nhất cho dân tộc và nền dân chủ chân chính của nhân dân” v.v.. Tóm lại, họ muốn Đảng Cộng sản Việt Nam thôi giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam, nhường quyền lãnh đạo dân tộc cho một “lực lượng chính trị mới”.

Đọc tiếp
Read more

Những mốc son của Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

Đối với lịch sử dân tộc ta, Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sự mở đầu cho những giai đoạn phát triển thắng lợi tiếp theo của Cách mạng Việt Nam. Tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ Cách mạng tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo nên những biến đổi to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

images1661037_abc1Đọc tiếp

Read more

Huy Vũ, cáo già cụt đuôi có nanh độc

Người xưa từng dạy “có đức không sức mà ăn”, tuổi già gương mẫu tu nhân, tích đức làm của để giành cho con cháu. Đằng này, kẻ mang danh Huy Vũ tuy tự nhận mình là con dân đất Tổ, và tự nhận mình là kẻ đã già nua vì có hơn tám mươi năm sống, được chứng kiến hơn 70 năm Cách mạng Việt Nam nhưng lại là một kẻ thoái giống, lạc loài để trở thành con cáo già trên đất khách. Lẽ thường, trong cuộc đời con người “trẻ trồng đa, già trồng bàng” nhằm gieo trồng ân huệ cho đời sau, còn cáo già Huy Vũ lại làm ngược lại, y cố tình “nhổ cây sống, trồng cây chết”, giở trò đểu giả, tự tưởng tượng rồi dựng lên hàng loạt những hoang cảnh về “quê hương lầm than” nhằm gieo rắc hận thù trong lòng dân tộc.… Đọc tiếp

Read more
1935017total sites visits.