Không thể xuyên tạc Chiến thắng 30 – 4 – 1975

Mỗi năm, cứ đến dịp cả nước ta hân hoan, tự hào chào đón kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30 – 4 – 1975 thì trên một số trang mạng xã hội lại xuất hiện những kẻ thù địch, thiển cận về chính trị tìm mọi cách để xuyên tạc, đổi trắng thay đen, bóp méo giá trị lịch sử ngày Chiến thắng 30 – 4- 1975. Nhưng tất cả những luận điệu xuyên tạc đó không thể đứng vững trước sự phán xét của công lý và sự thật.

Chúng ta đều biết, lịch sử dân tộc Việt Nam đã ghi nhận nhiều chiến công hiển hách, đã từng đánh bại nhiều đội quân xâm lược hùng mạnh nhưng chưa bao giờ dân tộc ta lại phải đương đầu với đội quân xâm lược hơn hẳn ta về nhiều phương diện như đế quốc Mỹ.… Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận thành tựu đổi mới ở Việt Nam, con đường đi đúng đắn đã lựa chọn

Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam hơn 8 thập kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là minh chứng hùng hồn làm phá sản những âm mưu, thủ đoạn thù địch, quan điểm sai trái của bọn cơ hội, xét lại dưới mọi màu sắc, kiểu loại; đồng thời là chứng cứ thuyết phục làm cho nhân dân ta tin tưởng, ngày càng nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường chúng ta đang đi tới. Không có chủ nghĩa xã hội thì làm sao có được độc lập dân tộc thực sự và triệt để, làm sao nhân dân ta được làm chủ và hạnh phúc, vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế như hôm nay.

Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và bạn bè khắp năm châu, bốn biển đều đánh giá cao Việt Nam không chỉ vì nhân dân Việt Nam anh dũng, kiên cường và chiến thắng các đế quốc to là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mà còn biết nhiều hơn thế vì chúng ta gặt hái được những thành tựu đáng khích lệ và tự hào trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Ai cố tình xuyên tạc lịch sử, kẻ đó không phải người có lương tâm

Vì có quan điểm đối lập, thù địch với Đảng, Nhà nước và chế độ ta, một số người đã và đang cố tình lừa dôi lương tâm, “đội mũ ni che tai”, có mắt nhìn nhưng đã bị “mù lòa” vì không nhìn thấy sự thật đã và đang diễn ra trên đất nước ta hơn 87 năm qua. Họ cho rằng chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội là không tưởng, là đi theo vết xe đổ của Liên Xô và Đông Âu. Thử hỏi các người, như thế nào là “đi vào vết xe đổ Liên Xô, Đông Âu”?

Phải chăng các người vì bất đồng chính kiến, đối lập với quan điểm của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhắm mắt làm ngơ, cố tình chống phá cách mạng Việt Nam; luôn rêu rao ầm ĩ rằng, nếu Việt Nam tiếp tục đi theo con đường chủ nghĩa xã hội thì tất yếu sẽ dẫn đến đổ vỡ như mô hình Liên Xô và Đông Âu!?… Đọc tiếp

Read more

Thực chất của những luận điệu phi lịch sử, phản động, phản khoa học

Hiện nay vẫn có những giọng điệu lạc lõng, đòi Đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn vì họ cho rằng đó là “con đường sai lầm, dẫn dân tộc đến đường cùng, ngõ cụt”, đòi chúng ta phải đi theo con đường khác.

Thực tế lịch sử chứng minh rằng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được Đảng và nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn, được kiên trì, kiên định triển khai thực hiện suốt từ năm 1930 đến nay. Nhờ đó, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành chính quyền về tay nhân dân, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.… Đọc tiếp

Read more

Nguyên Thạch – kẻ “tiên tri” phản động

Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài vô cùng vui mừng phấn khởi trước thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và những thành tựu của công cuộc đổi mới mà đất nước đã đạt được trong 30 năm qua, thì có một số kẻ lại tỏ ra tức tối, hậm hực, viết bài đưa lên các blog những điều nhảm nhí, mà mục đích không có gì là tốt đẹp, ngoài việc muốn hại dân, hại nước. Trong số đó có Nguyên Thạch, lúc thì y viết văn, khi thì y làm thơ, lần này trong bài viết “Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ, đó là lời khẳng định” thì y lại mập mờ nhận mình là “nhà tiên tri”. Với những ngôn từ xuyên tạc, đầy chất phản động, đã cho thấy Nguyên Thạch là phần tử vô cùng phản động.… Đọc tiếp

Read more

Lại một luận điệu xuyên tạc trắng trợn và phản động

Vừa qua, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp, được nhân dân ta và bạn bè quốc tế ca ngợi, đánh giá cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính chính trị lại tỏ ra rất hằn học trước sự kiện trên. Trong những ngày qua, trên các trang mạng xã hội chúng đã đăng rất nhiều các bài viết xuyên tạc tình hình Việt Nam, phủ nhận thành công của Đại hội XII; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành tựu của công cuộc đổi mới; bôi nhọ, nói xấu các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân… kích động nhân dân chống Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định xã hội.… Đọc tiếp

Read more

Nguyễn Đình Cống vu khống Đảng dùng bạo lực hại dân – Một sự trâng tráo, ngỗ ngược, vô liêm sỉ

Gần đây, một số người lợi dụng sự ra tăng các vụ bạo lực trong xã hội để tung lên mạng những bài viết xuyên tạc học thuyết Mác – Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với chiêu bài đi tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục nạn bạo lực, họ đã quy chụp rằng, Đảng Cộng sản theo chủ nghĩa Mác – Lênin, trong lãnh đạo giành chính quyền, tiến hành chiến tranh, làm cách mạng vô sản, thực hành đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản và tôn thờ học thuyết duy vật, đã dùng thủ đoạn bạo lực là chủ yếu. Và sự toàn trị của Đảng Cộng sản theo chủ nghĩa Mác – Lênin là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự ra tăng của nạn bạo lực thời gian qua.… Đọc tiếp

Read more

Chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng – mưu đồ không thay đổi của các thế lực thù địch

胡志明主席被联合国教科文组织(UNESCO)授予“民族解放英雄、越南的杰出文化家”这一称号,绝非偶然。全国党员、干部和广大人民以及全世界的越南侨胞积极、自觉地响应着第十届和第十一届越南政治局的指示学习和借鉴胡志明道德榜样。这是胡志明思想与道德榜样的生命力及影响力在当今社会生活中的生动体现。

近年来,敌对势力及政治机会主义者与不满分子纷纷企图否认党的唯一的领导地位;无理要求我国政治体制多元化、多党制化;实行西方式的“三权分立”、民主、人权;建立绝对私有化经济体制;实现武装力量“非政治化”等,均为不易被人所察觉的危险阴谋。他们实施这些破坏行为的手段一直发展和变化着:从利用全球化、信息与传媒技术爆发、我党与我国的对外开放政策到利用经济、社会、国防、安全组织管理工作中的不足,以及部分党员、干部的政治思想、道德与生活方式上的衰退等。值得注意的是,除了各敌对势力、反对越共的极端分子以外,近来还有一些政治机会主义者与不满分子甚至少数被他们利用的党员、干部等。无论他们怎么掩饰,其目的与阴谋是不会改变的,即取消越南共产党的领导地位。他们认为:“时长近30年的革新事业仍保持着‘独党全治’的制度,遏制着自由、民主,分裂了民族”。因此,有必要更改党纲,放弃社会主义建设的错误道路,彻底转向民族与民主路线,其重点是将全治制度转为民主制度。

这些言论早已得到有力分析并被历史实践完全给否定。一个国家的民主、发展与稳定不在它是于一党制还是多党制的,而主要取决于其执政党的本质,即该党主要代表谁,为谁服务。美国就有100多个政党,但只有竞相执政的两个党派,即共和党与民主党,但实质上也属于一个党。因为这两个党都有一个共同的目的,即为资产阶级和有钱人士服务;这些人虽然仅占全国人口的01%,但他们却占有35%的财富和国家总收入的21%。世界上曾有许多科研项目对多元化、多党制与民主之间的关系进行了研究,所得出的结论也类似于此。例如,韩国首尔国家大学关于一个实行多元化制度的国家的研究课题也表明,多元化、多党制不是什么时候都与民主挂上钩;很多时候,反而造成了政治与社会动荡甚至独裁状况。与此相反,越南尽管是一党制国家,但其经济社会取得超越性发展、政治环境保持稳定,这是一个多元化制度的国家在同样历史与社会背景下难以做到的。该研究也指出:“走多元化这条路对越南来说是个不切实际的做法,因为它隐藏着导致越南社会政治不稳定的危机,使越南错过了经济发展与民生改革的机会”。近日,作为越南政治体系率领人的越南共产党总书记已被法国、日本、韩国、澳大利亚、泰国,尤其是美国等国家政府邀请前来访问,并以国家元首规格来接待,这表明越南共产党在国际关系中的地位越来越得到认可与尊重。这还说明,在马列主义、胡志明思想的基础上以及民族独立、社会主义的旗帜下,我党已领导我们民族与人民克服了种种困难和挑战,取得了一个又一个的胜利;越南人民对党的感情与信任越来越高;越南在国际舞台上的地位越来越得到了认可。由此可见,任何批判越南政治制度为“独党、全治”的论调都是别有用心的成见和十分牵强言行。

从以上论述可以看到,越南的革命实践已有力证明,越南共产党的思想基础仍具有其原来的价值,是引领我国人民走向“民富、国强、民主、公平、文明”社会的指南针。因此,坚持以马列主义、胡志明思想为我党的思想基础,沿着民族独立与社会主义的道路而进行国家革新、建设与发展事业是完全正确且符合时代主流的 。(完)

来源:越南全民国防杂志… Đọc tiếp

Read more

Tội ác của những kẻ quay lưng, phản bội Đảng, Nhà nước và nhân dân

Trong khi cả nước ta đang yên vui cảnh thanh bình thì một số người đã lợi dụng sự phát triển của hệ thống truyền thông tung ra các luận điệu sai trái, thậm chí cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất các sự kiện lịch sử cách mạng Việt Nam, nhất là những sự kiện, những thắng lợi của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ sử dụng nhiều luận điệu, lời lẽ khác nhau, kẻ thì “lập lờ đánh lận con đen”, lươn lẹo, tinh vi; kẻ thì hằn học, trắng trợn, bỉ ổi; lại có cả những người nêu vấn đề một cách nhẹ nhàng, tưởng như mang tính xây dựng, nhưng ẩn sau những luận điệu xảo trá đó là những mưu đồ rất thâm hiểm.… Đọc tiếp

Read more

Huy Vũ, cáo già cụt đuôi có nanh độc

Người xưa từng dạy “có đức không sức mà ăn”, tuổi già gương mẫu tu nhân, tích đức làm của để giành cho con cháu. Đằng này, kẻ mang danh Huy Vũ tuy tự nhận mình là con dân đất Tổ, và tự nhận mình là kẻ đã già nua vì có hơn tám mươi năm sống, được chứng kiến hơn 70 năm Cách mạng Việt Nam nhưng lại là một kẻ thoái giống, lạc loài để trở thành con cáo già trên đất khách. Lẽ thường, trong cuộc đời con người “trẻ trồng đa, già trồng bàng” nhằm gieo trồng ân huệ cho đời sau, còn cáo già Huy Vũ lại làm ngược lại, y cố tình “nhổ cây sống, trồng cây chết”, giở trò đểu giả, tự tưởng tượng rồi dựng lên hàng loạt những hoang cảnh về “quê hương lầm than” nhằm gieo rắc hận thù trong lòng dân tộc.… Đọc tiếp

Read more
1944776total sites visits.