Đoàn kết, hòa hợp dân tộc là truyền thống, đạo lý và sức mạnh của dân tộc Việt Nam

Mới đây “Cánh Dù lộng gió” lại đăng lên trên trang mạng Danlambao bài viết “Một chế độ vô cùng dã man và vô nhân tính”. Nội dung bài viết, với những lời lẽ của kẻ hằn học thâm thù chế độ XHCN, “Cánh Dù lộng gió” đã cố tình bóp méo, xuyên tạc chủ trương đoàn kết, hòa hợp dân tộc của Đảng nhằm kích động, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị – xã hội, hòng lật đổ chế độ. Những luận điệu xuyên tạc kiểu này không còn xa lạ gì, ai nghe đến cũng phát chán, nhưng nhân đây cũng gửi đến “Cánh Dù lộng gió” đôi điều về truyền thống dân tộc và tình hình đất nước, để Y đừng tiếp tục dùng ngòi bút để đổi trắng thay đen, viết những điều xuyên tạc, tầm bậy để người đời oán trách.… Đọc tiếp

Read more

Chiêu trò xuyên tạc, kích động nhằm hạ uy tín quân đội

Xuyên tạc, kích động, hạ uy tín Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện nhằm “phi chính trị hóa” quân đội và thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Bài viết của “Cánh Dù lộng gió” trên trang mạng Danlambao là một trong những bài viết như vậy.

Mặc dù, ngay đầu bài viết “Cánh Dù lộng gió” đã thừa nhận rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam với bản chất và truyền thống “trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, “đã từng đánh đuổi 3 đế quốc sừng sỏ là Pháp, Nhật, Mỹ”. Và “Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng”.… Đọc tiếp

Read more

Ý đồ thâm hiểm của Blogger Cánh Dù lộng gió

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng. Trong đó, nổi bật có bài viết của Blogger Cánh Dù lộng gió với tiêu đề: “Công việc của sư đoàn chính quy AK47” trên website danlambaovn.blogspot.com.

Thứ nhất, phải khẳng định rằng nội dung bài viết của Blogger Cánh Dù lộng gió là cố ý bôi nhọ, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, đưa ra những quan điểm sai trái về chức trách, nhiệm vụ của lực lượng 47 khi cho rằng: “Đội quân K47 có nhiệm vụ vừa phải lái dư luận đi theo đường lối của đảng và nhà nước CSVN”, “kiểm soát gắt gao trên mạng Internet, Google, Moriza Fiofox, Youtube và Facebook.… Đọc tiếp

Read more

Không thể chia rẽ, xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng với dân

Trên mạng xã hội “Danlambao” mới đây có bài viết “Người dân Việt Nam nước tới chân cũng chưa chịu nhảy” của bút danh “Cánh Dù lộng gió”. Ở bài viết này, bằng kinh nghiệm bồi bút và kỹ năng xào nấu món “lươn lẹo”, tác giả bài viết đã xuyên tạc nhiều nội dung sai sự thật về tình hình đất nước một cách lố bịch với mục đích bôi nhọ, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phủ nhận những thành tựu cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những luận điệu xuyên tạc kiểu này không còn xa lạ gì, ai nghe đến cũng phát chán, nhưng nhân đây cũng gửi đến “Cánh dù lộng gió” đôi điều về tình hình đất nước để Y và đồng bọn của Y đừng tiếp tục dùng ngòi bút để đổi trắng thay đen, viết những điều xuyên tạc tầm bậy để người đời oán trách.… Đọc tiếp

Read more

Lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Gần đây, phần tử có bút danh “Cánh dù lộng gió” đã tung lên trang mạng Danlambao với tiêu đề bài viết “Chính nghĩa Cộng sản là chính nghĩa của kẻ cướp”. Nội dung bài viết là những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong xã hội, bới móc lịch sử, phủ nhận những hy sinh xương máu của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Thứ nhất, “Cánh dù lộng gió” đã xuyên tạc, phủ nhận mọi nỗ lực, cố gắng quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong lịch sử cũng như trong hiện tại. Chúng cho rằng: “Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có chính nghĩa và lý tưởng, chính nghĩa của chúng ta là dùng bạo lực cướp chính quyền…làm cho nửa miền Bắc lâm vào cảnh khốn cùng chết chóc trong cải cách ruộng đất”.… Đọc tiếp

Read more

Cánh dù lộng gió ngậm máu phun người

Cánh dù lộng gió bút danh của một kẻ nào đó đã đưa những lời nhảm nhí trên Danlambao theo kiểu “bới lông tìm vết”, “ngậm máu phun người” với những luận điệu hết sức phản động, xuyên tạc lịch sử cuộc đấu tranh chính nghĩa của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những luận điệu xuyên tạc kiểu này không còn xa lạ gì, ai nghe đến cũng phát chán, nhưng nhân đây cũng gửi đến “Cánh dù lộng gió” đôi điều để Y và đồng bọn của Y đừng tiếp tục ngậm máu phun người để người đời oán trách.

Thứ nhất, về Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam. Sau Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm quay sang chống phá Hiệp định, phá hoại tổng tuyển cử để thống nhất nước nhà.… Đọc tiếp

Read more

Sự ngụy biện, xuyên tạc của Cánh dù lộng gió

Khi viết về Việt Nam Cộng Hòa được thành lập năm 1955 ở miền Nam và Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được khai sinh vào 2/9/1945 ở miền Bắc, “Cánh dù lộng gió” đã có sự ngụy biện trắng trợn và sự xuyên tạc lố bịch. Sự ngụy biện, xuyên tạc mang tính phản động của “Cánh dù lộng gió” cần được vạch trần.

Thứ nhất, “Cánh dù lộng gió” coi Việt Nam cộng hòa ở miền Nam là “một chính thể”, “một thể chế chính trị toàn diện”, đây là sự ngụy biện trơ trẽn, phản động, đi ngược với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền Bắc, Nam qua Vĩ tuyến 17.… Đọc tiếp

Read more

Lại thêm một âm mưu, thủ đoạn mới nhằm xuyên tạc sự thật, lịch sử của nước ta

Gần đây, trên trang mạng xã hội, xuất hiện bài viết của kẻ xưng danh là “Cánh Dù lộng gió” đã xuyên tạc sự thật, lịch sử với tiêu đề “Nếu đã công nhận VNCH thì trước đây CSVN giải phóng cho ai”. Toàn bộ bài viết, y tự suy diễn với nhiều nội dung bịa đặt, xuyên tạc và đưa ra những nhận xét, kết luận không đúng sự thật về quá trình giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Sự xuyên tạc, bịa đặt này cần phải được đấu tranh, vạch trần và bác bỏ.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi chính phủ Việt Nam cộng hòa là ngụy quân, ngụy quyền, tay sai của bọn thực dân, đế quốc, do thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dựng lên ở Miền Nam Việt Nam.Đọc tiếp

Read more

Mưu đồ xuyên tạc lịch sử của bè lũ dân chủ

Ngày 18/8 vừa qua, bộ sách 15 tập “Lịch sử Việt Nam” được ra mắt, với chi tiết gây tranh cãi là việc sử dụng cách gọi “chế độ Việt Nam Cộng Hòa”. Mục đích của các nhà sử học khi sử dụng cụm từ này là tôn trọng tính khách quan của lịch sử. Tuy nhiên, vin vào sự kiện này, các thế lực thù địch tung ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử, hòng đạt được những mưu đồ chính trị đen tối mà chúng theo đuổi bấy lâu đó là phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể kể đến bài viết Nếu đã công nhận VNCH thì trước đây CSVN giải phóng cho ai? của một “nhà dân chủ” núp bóng dưới cái tên Cánh Dù lộng gió. Với vốn kiến thức lịch sử “mù mờ” và tâm địa xấu xa “nhà dân chủ” này đã cố tình đánh tráo bản chất cuộc chiến, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng cùng những hy sinh, mất mát của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.… Đọc tiếp

Read more

Xúc phạm Hồ Chí Minh là xúc phạm đến lòng tự hào, niềm tin yêu của nhân dân Việt Nam

Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, bôi nhọ nói xấu lãnh tụ của Đảng và Nhà nước Việt Nam là thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Trước tình cảm kính yêu vô hạn của nhân dân Việt Nam đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh, trước những công lao to lớn của Người đối với mạng Việt Nam các phần tử cơ hội phản động đã dùng những luận điệu bịa đặt bỉ ổi nhất để xuyên tạc, bôi nhọ nhân cách của Người, nhằm lung lạc niềm tin của người dân Việt Nam với lãnh tụ kính yêu của mình. Điển hình là các bài viết trên trang “danlambao” các phần tử phản động cho rằng “Chưa có nước nào trên thế giới lại tôn sùng thần tượng như 2 nước CS Bắc Triều Tiên và Việt Nam” dưới bút danh: “Cánh Dù lộng gió”.… Đọc tiếp

Read more
1948777total sites visits.