Không thể phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Có thể khẳng định, giành được độc lập dân tộc, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa đối với nước ta là sự lựa chọn hợp quy luật phát triển của nhân loại, đồng thời cũng phù hợp với đặc điểm của dân tộc ta, nguyện vọng, ý chí của nhân dân ta. Điều đó đã được thực tiễn lịch sử chứng minh, không ai có thể phủ nhận được con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Read more

Nhà nước mang bản chất giai cấp

Không thể nói “chỉ có nhà nước tư sản mới là nhà nước pháp quyền, còn nhà nước xã hội chủ nghĩa không phải là nhà nước pháp quyền”. Sự tất yếu về nhà nước và pháp luật đã cho thấy, đề cao pháp luật là nhu cầu của bất cứ chế độ nhà nước nào. Read more

“Biết thì thưa thớt”, chớ đừng “ăn ốc nói mò”

Các “nhà dân chủ, nhà dân quyền” dỏm đột lốt “phật” không ngô nghê, ngốc nghếch, thiếu hiểu biết, ngược lại chúng đã được nhồi sọ, được trả công, được trả tiền cho những bài viết, cho những trò “lố” mà chúng vắt óc để nhào nặn, cố tình xuyên tạc nhằm mục đích “ăn vạ, chửi thuê, khóc mướn” cho những nhân vật “dân oan” mà chúng tạo dựng lên, cho những “quan thầy” chuyên lót dép lê ngồi vỉa hè hóng chuyện chính trị. Read more

Luận điệu lừa lọc của gã Trần Quý Cao

Từ việc dẫn dắt lý lẽ về “một đất nước phát triển mới khiến người dân hài lòng”, ông Cao đã lớn tiếng đi đến quả quyết rằng: “Người dân hài lòng thì mới yêu nó và giữ nó”, rồi đẩy tới phủ nhận đất nước ta là “đất nước không phát triển, vì bị “kìm giữ trong chủ nghĩa xã hội” và “thể chế độc tài, độc đảng và toàn trị”… khiến người đọc ngộ nhận về lý lẽ của ông. Sự thật lý lẽ của ông chẳng những sai từ gốc, mà còn sai lầm cả về phương pháp chứng minh. Read more