Những “suy ngẫm” ẩn chứa mưu đồ chính trị xấu xa của Đào Công Tiến

Cứ vào dịp ngày 30.4 hàng năm, trong khi nhân dân cả nước tự hào, phấn khởi, có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước thì đám “dân chủ” lại lấy cớ tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam bằng nhiều hình thức, thủ đoạn thâm độc. Bài viết “Nhớ lại và Suy ngẫm từ mấy câu chuyện sau 30-4-1975” của Đào Công Tiến, được “phát tán” trên một số website phản động là một hoạt động nằm trong “chuỗi hoạt động chung” của “đồng bọn”. Bài viết có dung lượng khá dài, với lối hành văn lan man, tự biện thể hiện rõ mưu đồ xấu xa của y đằng sau những “thôi thúc suy ngẫm về những sự kiện lớn” của đất nước.… Đọc tiếp

Read more
1934962total sites visits.