Sự xuyên tạc lịch sử của kẻ mang danh luật sư

Nói đến luật sư, người ta thường nghĩ đây là những người thông thái, có trí tuệ quang minh chính đại, mọi suy nghĩ và hành động đều lấy khách quan, trung thực để hành nghề. Trên thực tế, đã có rất nhiều luật sư được đào tạo cơ bản, hành nghề giỏi giang, thành công trên nhiều mặt và có rất nhiều thân chủ của họ đã được bảo vệ đúng pháp luật, bởi họ có đôi mắt nhìn toàn diện, suy nghĩ và hành động trung thực, khách quan. Phải chăng, đây là bản chất cốt lõi của nghề luật sư chân chính? Song, cũng lại có những luật sư mang danh, học đòi và ngộ nhận cho rằng mình là người hiểu biết, nhưng suy nghĩ và hành động hoàn toàn không lấy trung thực, khách quan làm trọng, mà lấy xuyên tạc, vu cáo làm nghề.

Read more

Sự thật ở Việt Nam bác bỏ những lời ngụy biện, gian dối của Đào Tăng Dực

Những lời lẽ mà Đào Tăng Dục đưa ra đích thực là xuyên tạc, phản động, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; gây chia rẽ mối đoàn kết trong Đảng và làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng. Mỗi chúng ta bằng chính đôi tay và khối óc của mình hãy chung tay, chung sức, đồng lòng cùng góp sức xây dựng, phát triển nước nhà tốt đẹp, giàu mạnh và tiến bộ hơn nữa. Read more
2618536total sites visits.