Cần bác bỏ lời kêu gọi vô căn cứ của Baskut Tuncak

Gần đây, Baskut Tuncak, chuyên viên của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Hóa, vì họ có đưa thông tin và chống việc nhà máy thép Formosa xả thải đầu độc biển miền Trung. Đây là lời kêu gọi vô căn cứ, bởi:

Thực tế, Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong bị truy tố về các tội “Chống người thi hành công vụ” và “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân”.

Trong thời gian sinh sống, làm việc tại TP HCM, Hoàng Đức Bình đã tham gia một số tổ chức, hội, nhóm chống đối, như “NoU Sài Gòn”, “Phong trào Lao động Việt”.… Đọc tiếp

Read more

Lại thêm một kẻ “ăn theo, nói leo” xuyên tạc sự thật ở Việt Nam

Mới đây trên trang Danlambaovn, đăng bài viết với tiêu đề “Hội cờ đỏ”, nước cờ nham hiểm của đảng cộng sản của một kẻ lấy bút danh “Hải Âu”. Trong bài viết, với những luận điệu hằn học, Y tiếp tục lợi dụng sự cố môi trường biển ở bốn tỉnh Miền Trung để tuyên truyền, xuyên tạc, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ nhất, mở đầu bài viết “Hải Âu” đã thể hiện rõ Y có bộ óc không bình thường, không có một chút hiểu biết gì về đời sống chính trị, về Hiến pháp và pháp luật ở Việt Nam, mà chỉ là kẻ “ăn theo, nói leo” mà thôi. Y cho rằng: dưới chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam không một nhóm, hội hay tổ chức xã hội dân sự độc lập nào được phép công khai thành lập và hoạt động.Đọc tiếp

Read more

Sự bịa đặt cần bác bỏ

Trong thời qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã có nhiều nỗ lực chung tay góp sức cùng đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển và đã đem lại những kết quả tốt đẹp. Vậy mà, vẫn còn có những kẻ lợi dụng sự cố này tiếp tục tung tin bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật, phủ nhận tất cả những nỗ lực của chúng ta trong việc khắc phục hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển ở các tỉnh miền Trung. Những luận điệu xuyên tạc, sai trái này cần phải được vạch rõ và bác bỏ.

Đây là âm mưu xuyên tạc, chống phá dai dẳng của các thế lực thù địch đối với nước ta. Để thực hiện âm mưu chống phá, các thế lực thù địch không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, đặc biệt chúng triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội để chống phá.… Đọc tiếp

Read more
1947854total sites visits.