Đoàn kết, hòa hợp dân tộc là truyền thống và đạo lý của dân tộc Việt Nam

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh dân tộc Việt Nam luôn có sức mạnh đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Thực tiễn cho thấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc đã tạo nên sức mạnh phi thường để chống ngoại xâm, chiến thắng kẻ thù. Đặc biệt, lịch sử chống ngoại xâm cho thấy, nhiều thế hệ người Việt Nam đã từng thấm thía nỗi đau chia rẽ, tàn phá của chiến tranh và các chính sách chia để trị vừa nham hiểm vừa tàn bạo của các thế lực xâm lược ngoại bang cả phương Bắc lẫn phương Tây. Đặc biệt là cuộc chiến tranh tàn bạo nhất trong lịch sử chiến tranh do đế quốc Mỹ tiến hành với thủ đoạn Việt Nam hóa chiến tranh đã để lại những hậu quả rất nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần đối với nhiều gia đình Việt Nam không chỉ suốt mấy chục năm qua kể từ 30/4/1975 đến nay, mà sẽ còn kéo dài chưa biết khi nào mới kết thúc không ai có thể dự lường trước.… Đọc tiếp

Read more

Đoàn kết, hòa hợp dân tộc là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam

Trong bài viết “Không thể có hòa giải khi cái ác còn ngự trị” của tác giả mang bút danh Phạm Đình Trọng trên trang Danlambao có đoạn viết: “Đầu năm 2017, người đứng đầu hội Nhà Văn của đảng cộng sản Việt Nam đánh tiếng mời gọi các nhà văn người Việt ở nước ngoài về nước mở hội hòa giải, hòa hợp dân tộc vào ngày giỗ Vua Hùng”…, với mục đích “góp phần làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc, xứng đáng để chúng ta vượt qua mọi xa cách và trở ngại, cùng ngồi lại với nhau trong tình đồng nghiệp” (trích nội dung thư mời của Hội nhà văn Việt Nam). Nếu chỉ như vậy thì không phải bàn luận gì thêm. Nhưng vì mục đích chia rẽ đoàn kết, hòa hợp dân tộc bằng sự kích động hận thù dân tộc mà Phạm Đình Trọng đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận mục đích nhân văn, nhân đạo của Hội nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc gặp mặt này với những cáo buộc rằng: “làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc chỉ là cách nói văn vẻ, hoa mỹ và sáo rỗng, cách nói né tránh, lừa mị, giấu ý đồ thực vốn là thuộc tính của những người cộng sản”.… Đọc tiếp

Read more
1926812total sites visits.