Lại thêm một kẻ “ăn theo, nói leo” xuyên tạc sự thật ở Việt Nam

Mới đây trên trang Danlambaovn, đăng bài viết với tiêu đề “Hội cờ đỏ”, nước cờ nham hiểm của đảng cộng sản của một kẻ lấy bút danh “Hải Âu”. Trong bài viết, với những luận điệu hằn học, Y tiếp tục lợi dụng sự cố môi trường biển ở bốn tỉnh Miền Trung để tuyên truyền, xuyên tạc, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ nhất, mở đầu bài viết “Hải Âu” đã thể hiện rõ Y có bộ óc không bình thường, không có một chút hiểu biết gì về đời sống chính trị, về Hiến pháp và pháp luật ở Việt Nam, mà chỉ là kẻ “ăn theo, nói leo” mà thôi. Y cho rằng: dưới chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam không một nhóm, hội hay tổ chức xã hội dân sự độc lập nào được phép công khai thành lập và hoạt động.Đọc tiếp

Read more
1948583total sites visits.