Đừng múa rối, làm hề, hỡi Hội Nhà báo độc lập Việt Nam!

Những lời lẽ xuyên tạc, quy chụp không có căn cứ về quyền bầu cử quốc hội ở Việt Nam của “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” chỉ càng bộc lộ rõ thêm bản chất thù địch, phản động của Hội, cho nên sẽ chẳng người dân Việt Nam nào tin và ủng hộ. Tóm lại, “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” có thọc gậy, thì bánh xe chân lý vẫn cứ chạy và cuộc bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vẫn sẽ thành công tốt đẹp Read more
2858465total sites visits.