Nhận thức mơ hồ và mưu đồ xấu xa của Huỳnh Ngọc Chênh

Thật không quá khó để nhận ra cái tên Huỳnh Ngọc Chênh trên internet. Y “nổi tiếng” bởi hành động “trở cờ”, đưa ra những luận điệu, xuyên tạc, kích động dư luận, đi ngược đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Với bản chất tráo trở sẵn có, mới đây Huỳnh Ngọc Chênh đã tán phát bài viết “100.000 chiến sỹ tuyên truyền chống lại ai?” trên một số trang mạng phản động nhằm xuyên tạc nhiệm vụ tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng của Quân đội.

1. Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng – nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ hiện đại, internet ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của con người.… Đọc tiếp

Read more
1932473total sites visits.