Xuyên tạc lịch sử là một tội ác

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của nhân dân ta đã buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến sự ở Đông Dương, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Với mong muốn gìn giữ hòa bình, tiến tới thống nhất đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chủ trương “dùng mọi biện pháp đấu tranh bằng đường lối hoà bình để Hiệp định Giơnevơ được thực hiện triệt để”. Nhưng với dã tâm chia cắt lâu dài đất nước ta, chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm đã bám gót đế quốc Mỹ, dùng quân đội, công an, mật vụ thẳng tay đàn áp tàn sát những người yêu nước; khủng bố, bắt giam và mở các chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng” để chống lại nguyện vọng hòa bình, thống nhất nước nhà của nhân dân hai miền Nam – Bắc.… Đọc tiếp

Read more

Xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước – Luận điệu sai trái của Trần Trung Đạo

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam là một trong những chiến công lớn của thế kỷ XX, là bản thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là một trong những trang vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ấy vậy mà Trần Trung Đạo lại tung ra bài viết “Nhìn lại chiến tranh Việt nam” đòi “xét lại lịch sử”. Y xuyên tạc rằng: “Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, người Mỹ không hề muốn cai trị người Việt Nam, người Mỹ can thiệp vào Việt Nam là để giải phóng chứ không phải để cai trị; hay chiến tranh Việt Nam là cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam – Bắc do sự khác biệt về lý tưởng cộng sản và không cộng sản”.… Đọc tiếp

Read more

Sự bịa đặt, vu cáo của Trần Quốc Việt

Trên trang mạng Danlambao, gần đây đăng tải bài viết “Thảm sát ở Huế: Tiếng gào khóc thảm thiết vô tận”, của tác giả Trần Quốc Việt, Y đã trắng trợn vu cáo những người cộng sản tàn sát nhân dân trong Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Sự thật, đây là những lời bịa đặt, vu cáo trắng trợn, lộ liễu của Trần Quốc Việt, hòng chia rẽ Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang với nhân dân, tạo ra những khoảng trống tư tưởng, tâm lý của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ sinh ra sau chiến tranh, chúng ta cần phải vạch mặt, lên án.

Trước hết, cần hiểu rõ rằng, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là đòn đánh chiến lược của quân và dân miền Nam vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước ở miền Nam.Đọc tiếp

Read more

Lật tẩy bộ mặt giả dối của Bùi Quang Vơm

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, trên website boxitvn.blogspot.com, Bùi Quang Vơm đã phát tán bài viết “The Vietnam war, nghịch lý lịch sử?”. Với những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật, Bùi Quang Vơm muốn lật lại một sự thật đã rõ như ban ngày về chiến thắng huy hoàng của cuộc cách mạng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Nội dung bài viết của Bùi Quang Vơm hoàn toàn bịa đặt, chủ quan duy ý chí, xuyên tạc sự thật về lịch sử, không phản ánh trung thực, khách quan đường lối, chủ trương của Đảng.

Thứ nhất, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam chiến thắng không phải là ngẫu nhiên mà là một tất yếu khách quan.… Đọc tiếp

Read more

Sự ngụy biện, xuyên tạc của Cánh dù lộng gió

Khi viết về Việt Nam Cộng Hòa được thành lập năm 1955 ở miền Nam và Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được khai sinh vào 2/9/1945 ở miền Bắc, “Cánh dù lộng gió” đã có sự ngụy biện trắng trợn và sự xuyên tạc lố bịch. Sự ngụy biện, xuyên tạc mang tính phản động của “Cánh dù lộng gió” cần được vạch trần.

Thứ nhất, “Cánh dù lộng gió” coi Việt Nam cộng hòa ở miền Nam là “một chính thể”, “một thể chế chính trị toàn diện”, đây là sự ngụy biện trơ trẽn, phản động, đi ngược với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền Bắc, Nam qua Vĩ tuyến 17.… Đọc tiếp

Read more

Lại thêm một âm mưu, thủ đoạn mới nhằm xuyên tạc sự thật, lịch sử của nước ta

Gần đây, trên trang mạng xã hội, xuất hiện bài viết của kẻ xưng danh là “Cánh Dù lộng gió” đã xuyên tạc sự thật, lịch sử với tiêu đề “Nếu đã công nhận VNCH thì trước đây CSVN giải phóng cho ai”. Toàn bộ bài viết, y tự suy diễn với nhiều nội dung bịa đặt, xuyên tạc và đưa ra những nhận xét, kết luận không đúng sự thật về quá trình giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Sự xuyên tạc, bịa đặt này cần phải được đấu tranh, vạch trần và bác bỏ.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi chính phủ Việt Nam cộng hòa là ngụy quân, ngụy quyền, tay sai của bọn thực dân, đế quốc, do thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dựng lên ở Miền Nam Việt Nam.Đọc tiếp

Read more

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc lịch sử của Phạm Trần

Mới đây, Phạm Trần có bài viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã lỡ một chuyến tàu”. Nội dung bài viết của Phạm Trần đã đưa ra một số nhận định, đánh giá chủ quan, cố tình xuyên tạc lịch sử của dân tộc, trong đó đáng chú ý một số luận điểm sau đây.

Thứ nhất, Phạm Trần cho rằng Nhà nước cộng sản Việt Nam đã để mất chính nghĩa chủ quyền quốc gia ở Biển Đông ngay khi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị quân Trung Cộng đánh chiếm từ tay hải quân Việt Nam cộng hòa ngày 19 tháng 1 năm 1974. Đây là luận điệu xuyên tạc lịch sử trắng trợn của Phạm Trần. Việc Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 19 tháng 1 năm 1974 từ tay Hải quân Việt Nam Cộng hòa là một sự kiện cả thế giới đều biết.… Đọc tiếp

Read more

Mưu đồ xuyên tạc lịch sử của bè lũ dân chủ

Ngày 18/8 vừa qua, bộ sách 15 tập “Lịch sử Việt Nam” được ra mắt, với chi tiết gây tranh cãi là việc sử dụng cách gọi “chế độ Việt Nam Cộng Hòa”. Mục đích của các nhà sử học khi sử dụng cụm từ này là tôn trọng tính khách quan của lịch sử. Tuy nhiên, vin vào sự kiện này, các thế lực thù địch tung ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử, hòng đạt được những mưu đồ chính trị đen tối mà chúng theo đuổi bấy lâu đó là phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể kể đến bài viết Nếu đã công nhận VNCH thì trước đây CSVN giải phóng cho ai? của một “nhà dân chủ” núp bóng dưới cái tên Cánh Dù lộng gió. Với vốn kiến thức lịch sử “mù mờ” và tâm địa xấu xa “nhà dân chủ” này đã cố tình đánh tráo bản chất cuộc chiến, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng cùng những hy sinh, mất mát của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.… Đọc tiếp

Read more

Tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 băm vằm tên Nguyễn Lương Tuyền phản quốc

Trong những ngày tháng tư lịch sử, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hăng hái thi đua hướng tới kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước thì các thế lực thù địch và bọn phản động lại tỏ ra rất cay cú, hằn học trước sự kiện trên. Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, chúng đã đăng rất nhiều bài viết xuyên tạc trắng trợn về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đổi trắng thay đen, bóp méo lịch sử, xuyên tạc bản chất của Đảng, bản chất chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân …, từ đó kích động, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin và các phần tử chống đối trong xã hội tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây mất ổn định xã hội.… Đọc tiếp

Read more

Tội ác của những kẻ quay lưng, phản bội Đảng, Nhà nước và nhân dân

Trong khi cả nước ta đang yên vui cảnh thanh bình thì một số người đã lợi dụng sự phát triển của hệ thống truyền thông tung ra các luận điệu sai trái, thậm chí cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất các sự kiện lịch sử cách mạng Việt Nam, nhất là những sự kiện, những thắng lợi của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ sử dụng nhiều luận điệu, lời lẽ khác nhau, kẻ thì “lập lờ đánh lận con đen”, lươn lẹo, tinh vi; kẻ thì hằn học, trắng trợn, bỉ ổi; lại có cả những người nêu vấn đề một cách nhẹ nhàng, tưởng như mang tính xây dựng, nhưng ẩn sau những luận điệu xảo trá đó là những mưu đồ rất thâm hiểm.… Đọc tiếp

Read more
1948729total sites visits.