Tránh tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” là nhắc nhở, định hướng đầy trách nhiệm, đừng ngộ nhận là lời “hô hào”

Gần đây, trên trang mạng “Tiếng dân” có đăng bài viết với tiêu đề “Nguyễn Phú Trọng lo thanh niên nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”, sau khi xuyên tạc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; trích dẫn, cắt gọt đến méo mó, không đầu, không cuối bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017 – 2022, kẻ viết bài cho rằng: “Rồi ông (Nguyễn Phú Trọng) hô hào… “tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”.

Thật nực cười, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được công khai trong Điều lệ Đoàn từ khi thành lập đến nay, đến một học sinh trung học cơ sở, cho dù chưa vào Đoàn còn nhận thức được, vậy mà kẻ viết bài lại cho rằng: “Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức do đảng CSVN lập ra, tập trung thanh niên nam nữ, đào tạo chuẩn bị trở thành cán bộ của đảng và chức sắc chính quyền ở các cấp…”.… Đọc tiếp

Read more
1935108total sites visits.