Sự phản biện ác ý của ông Nguyễn Đình Cống

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Các nghị quyết đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngược lại, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá các nghị quyết của Đảng ta. Điển hình là bài viết của ông Nguyễn Đình Cống với tiêu đề: phản biện 3 nghị quyết về kinh tế, với nhiều nội dung xuyên tạc, phản động; thực chất ông Cống muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, phủ nhận chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Đằng sau những luận điệu xuyên tạc

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986), khi Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch và những người thiếu hiểu biết đã cho rằng kinh tế thị trường nói chung và kinh tế tư nhân đối lập với chủ nghĩa xã hội, hoặc là kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa, hoặc là chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt trong thời gian qua, khi Đảng ta ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì họ lại một lần nữa mở cuộc tranh luận sôi nổi về sự đối lập giữa kinh tế tư nhân và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Âm mưu chống Đảng của Phạm Trần

Trong lúc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai và đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống thì Phạm Trần lại tung lên blog (danlambao) bài viết với tiêu đề: “Nói dai – nói dài – nói sảng”. Toàn bộ bài viết cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội ta. Những luận điệu phản động của Phạm Trần mà mọi người cần phải nhận diện là:

1. Phạm Trần đã đánh đồng doanh nghiệp nhà nước với thành phần kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay nhằm hạ thấp vai trò, vị thế và uy tín của thành phần kinh tế nhà nước.… Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận định hướng xã hội chủ nghĩa

Sau khi Đảng ta công bố các Văn kiện của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, đồng bào, chiến sĩ cả nước vui mừng tiếp nhận nó như một luồng gió mới, với tất cả niềm tin về phát triển đất nước trong thời kỳ mới; trong đó, việc Đảng ta kiên định, khẳng định đường lối đổi mới và tiếp tục kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường là một nội dung rất quan trọng. Thế nhưng, một số người có quan điểm đối lập với Đảng ta lại cho rằng, việc thừa nhận và cho phép phát triển kinh tế tư nhân và coi nó là một động lực quan trọng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một sai lầm.… Đọc tiếp

Read more

Bùi Tín lại phán bừa

Vừa qua, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, đưa ra những quyết sách đúng đắn để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân… Lợi dụng sự kiện này, Bùi Tín đã tung lên mạng xã hội bài viết “200 kỳ mục hủ lậu thời hiện đại”, với những luận điệu xuyên tạc hết sức phản động.

1. Bùi Tín đánh đồng doanh nghiệp nhà nước với thành phần kinh tế nhà nước nhằm hạ thấp vai trò, vị thế và uy tín của thành phần kinh tế nhà nước ở nước ta.… Đọc tiếp

Read more

Phạm Trần đừng mơ mộng hão huyền

Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng đã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta trong tình hình mới. Sự kiện này thu hút sự quan tâm sâu sắc của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân. Lợi dụng sự kiện này, những kẻ cơ hội chính trị, thù địch với chế độ ta tiếp tục hô hào cổ súy tư nhân hóa nền kinh tế ở nước ta, đả phá đường lối, quan điểm của Đảng, trong số đó nổi lên là nhân vật Phạm Trần. Trong bài viết với nhan đề “Ai chống Đảng, Đảng chống ai”, Phạm Trần đã lập luận và dẫn chứng hỗn độn, những suy đoán hồ đồ, vô căn cứ để xuyên tạc hết sức phản động đường lối phát triển kinh tế của Đảng.… Đọc tiếp

Read more

Sự loay hoay nhằm chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Ngày 06/12/2015, bài viết “Kinh tế Việt Nam bao giờ hết loay hoay” của kẻ ẩn danh Kami trên trang mạng http//www.rfavietnam.com đã đưa ra một nhận định: Nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế nhà nước nắm vai trò chủ đạo. Điều đó đã làm cho nền kinh tế Việt Nam trở nên không phải là một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh như các quốc gia khác, đã gây rất nhiều hạn chế trong việc hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. Đồng thời khẳng định trong nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, thì kinh tế nhà nước không thể giữ vai trò chủ đạo trong một nền kinh tế, chỉ có nền kinh tế tư nhân mới có đầy đủ những động lực để thúc đẩy nền kinh tế phát triển.… Đọc tiếp

Read more
1944777total sites visits.