“Thư ngỏ” của Lê Đại Tường

Trên trang Blog Danlambao có đăng tải “Thư ngỏ gửi đến các đảng viên đảng CSVN” của Lê Đại Tường. Đọc bài viết của Lê Đại Tường mới ngẫm thấy rằng nội dung ông ta viết và giật tít của bài báo thì thật không xứng tầm của cái gọi là thư ngỏ. Những lời ông lê thê kể lể, ca thán về tình hình Việt Nam tỏ ra quá ngây ngô về phương pháp xem xét, quá nghèo nàn, lạc hậu về thông tin tình hình thực tế của đất nước hiện nay. Ông tự thú rằng, đã nghỉ hưu 15 năm, sống ở nơi đất khách quê người, tuy tuổi cao nhưng vẫn có đôi ba lần về thăm quê, chứng kiến hoặc ghi nhận được những chuyện tai nghe mắt thấy và có nhiều thời giờ để theo dõi tin tức quê hương đất nước… Nghe những lời tự thú của Lê Đại Tường người đọc đã cảm nhận ngay được độ thiếu tin cậy và cập nhật của những thông tin hổ lốn mà ông ta cóp nhặt trên các trang báo “lá cải” rồi nhồi vào “nồi lẩu” với cái gọi là “Thư ngỏ…” đầy những ngôn từ nhảm nhí của kẻ u mê, nằm mơ giữa ban ngày.… Đọc tiếp

Read more
1944810total sites visits.