Mắt để đâu rồi, hỡi Lê Thiên?

Những ngày gần đây, trên diễn đàn các trang mạng phản động đang “xôn xao” bởi sự kiện kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Hòa chung “khí thế” đó, “nhà dân chủ” Lê Thiên đã “nhanh tay” tán phát bài viết “Lại Tết Mậu Thân Huế 1968! Thảm Sát! Rồi tượng đài, trai đàn!?” thể hiện rõ góc nhìn lệch lạc, xuyên tạc trắng trợn của Y về cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Huế.

Trước hết, xuyên suốt bài viết Lê Thiên đã cố tình xuyên tạc diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Huế, phục vụ cho mưu lợi cá nhân thấp hèn. Mượn cớ phê phán Hoàng Phủ Ngọc Tường và Nguyễn Đắc Xuân, Lê Thiên đã cố chắp ghép nhiều sự kiện rời rạc, thiếu căn cứ; từ đó “gắp lửa bỏ tay người”, cho rằng: Việt cộng gây ra “những vụ thảm sát”, “những hố chôn tập thể ở Huế” trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968!… Tuy nhiên, những lời lẽ giả dối, trắng trợn của y đều không thể lừa bịp được ai.… Đọc tiếp

Read more
1926951total sites visits.