Cảnh giác với những chiêu trò thâm độc của nhóm “Mạng lưới Blogger” Việt Nam

Thời gian qua, lực lượng phản động trong và ngoài nước núp dưới danh nghĩa “phong trào xã hội dân sự”, bằng nhiều hình thức khác nhau, vận động quốc tế can thiệp vào vấn đề dân chủ, nhân quyền của Việt Nam, hình thành phong trào chính trị đối lập chống Đảng, Nhà nước. Tháng 7/2013 số cầm đầu tổ chức phản động lưu vong “Dân làm báo”, “VOICE” đã chỉ đạo lực lượng phản động trong nước khởi xướng cuộc vận động ký tên vào “Tuyên bố 258”, hình thành nhóm “Mạng lưới blogger Việt Nam”; nhằm phản đối việc bắt, xử lý số đối tượng chống đối chính trị, theo Điều 258 Bộ luật hình sự. Đồng thời, chúng kêu gọi 7 sứ quán nước ngoài tại Hà Nội và 17 tổ chức nhân quyền quốc tế tại Thái Lan, vận động quốc tế can thiệp, gây sức ép đối với Việt Nam đòi xóa bỏ Điều 258 Bộ luật hình sự.… Đọc tiếp

Read more
1927261total sites visits.