Phạm Trần – Kẻ “ếch ngồi đáy giếng”

Nghiên cứu, nhận thức và việc có chính kiến đối với những vấn đề, những hiện tượng, sự kiện diễn ra trong quá khứ hay trong đời sống xã hội đương thời vốn là điều rất bình thường. Nhưng nhận thức được đến đâu, chính kiến đó đúng hay sai? thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng nhận thức, các dữ liệu liên quan có được, nhãn quan chính trị,…, rồi cái tâm, cái đức của mỗi người đối với sự phát triển tiến bộ của cộng đồng xã hội, v.v..

Gần đây, trên Danlambao, dưới tiêu đề “Từ Mậu Thân 1968 đến Gạc Ma 1988”, Phạm Trần đã cóp nhặt, đưa ra một mớ hổ lốn các sự kiện lịch sử với những lời bình phẩm, so sánh khập khiểng, lộ rõ sự hiểu biết thấp kém về lịch sử nhưng hàm chứa cái tâm hết sức độc địa, tìm mọi thủ đoạn chọc ngoáy, kích động, gieo rắc tư tưởng hoài nghi cho những ai nhẹ dạ, cả tin, không có điều kiện tìm hiểu sâu về lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Sự bịa đặt, vu cáo của Trần Quốc Việt

Trên trang mạng Danlambao, gần đây đăng tải bài viết “Thảm sát ở Huế: Tiếng gào khóc thảm thiết vô tận”, của tác giả Trần Quốc Việt, Y đã trắng trợn vu cáo những người cộng sản tàn sát nhân dân trong Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Sự thật, đây là những lời bịa đặt, vu cáo trắng trợn, lộ liễu của Trần Quốc Việt, hòng chia rẽ Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang với nhân dân, tạo ra những khoảng trống tư tưởng, tâm lý của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ sinh ra sau chiến tranh, chúng ta cần phải vạch mặt, lên án.

Trước hết, cần hiểu rõ rằng, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là đòn đánh chiến lược của quân và dân miền Nam vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước ở miền Nam.Đọc tiếp

Read more

Mắt để đâu rồi, hỡi Lê Thiên?

Những ngày gần đây, trên diễn đàn các trang mạng phản động đang “xôn xao” bởi sự kiện kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Hòa chung “khí thế” đó, “nhà dân chủ” Lê Thiên đã “nhanh tay” tán phát bài viết “Lại Tết Mậu Thân Huế 1968! Thảm Sát! Rồi tượng đài, trai đàn!?” thể hiện rõ góc nhìn lệch lạc, xuyên tạc trắng trợn của Y về cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Huế.

Trước hết, xuyên suốt bài viết Lê Thiên đã cố tình xuyên tạc diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Huế, phục vụ cho mưu lợi cá nhân thấp hèn. Mượn cớ phê phán Hoàng Phủ Ngọc Tường và Nguyễn Đắc Xuân, Lê Thiên đã cố chắp ghép nhiều sự kiện rời rạc, thiếu căn cứ; từ đó “gắp lửa bỏ tay người”, cho rằng: Việt cộng gây ra “những vụ thảm sát”, “những hố chôn tập thể ở Huế” trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968!… Tuy nhiên, những lời lẽ giả dối, trắng trợn của y đều không thể lừa bịp được ai.… Đọc tiếp

Read more

Sự xuyên tạc, bóp méo lịch sử của Trần Gia Phụng

Những ngày đầu năm 2018, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 – 2018). Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhìn nhận lại một cách toàn diện và sâu sắc sự kiện lịch sử nổi bật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc; đồng thời qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Song, với thái độ thù địch của kẻ phản động, Trần Gia Phụng đã tung lên trang mạng danlambao bài viết: “Chuyện sau Mậu Thân” nhằm tuyên truyền những luận điệu sai trái phủ nhận những cống hiến hy sinh của quân và dân ta để làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.… Đọc tiếp

Read more

Trần Quốc Việt – Kẻ xuyên tạc sự thật lịch sử

Đầu năm mới 2018, khi Đảng, Nhà nước cùng toàn quân và nhân dân ta tổ chức nhiều hoạt động Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Chúng ta cùng nhau tri ân lớp lớp thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, đồng thời rút ra những bài học lịch sử để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhưng thật đáng tiếc! Vẫn có người bất chấp sự thật, rắp tâm xuyên tạc, phủ nhận sự thật lịch sử của Chiến dịch Mậu Thân 1968, điển hình là Trần Quốc Việt với bài viết “Thảm sát Huế” được tung lên trang mạng “Danlambao”. Trần Quốc Việt viết rằng: “Thảm sát ở Huế trên thực tế đã làm cho đại đa số người dân Nam Việt thù ghét cộng sản Bắc Việt”; “trong 24 ngày trong tháng 2, 1968 quân Bắc Việt và Việt Cộng đã bắn chết, đạp chết, hay chôn sống một cách cố ý và đúng bài bản khoảng 2.800 người dân Huế – nhân viên chính quyền, nhân viên hành chính, học sinh, sinh viên, thầy cô giáo…”.… Đọc tiếp

Read more

Trần Gia Phụng – Kẻ đánh tráo lịch sử

Những ngày qua, Đảng, Nhà nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 – 2018). Lợi dụng sự kiện này, một số phần tử cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền các bài viết nhằm xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với mục đích, phủ nhận cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Điển hình trong những phần tử này là Trần Gia Phụng với bài viết “Toàn cảnh trước biến cố Mậu Thân” đăng trên danlambaovn.Đọc tiếp

Read more

Sự bỉ ổi của Phạm Trần khi bóp méo lịch sử

Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Đảng, Nhà nước, quân đội đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”. Mục đích của cuộc hội thảo là nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc tổ chức Hội thảo và xác định mục đích của Hội thảo như vậy đã thể hiện rõ cách nhìn đúng đắn, khách quan với một sự kiện lịch sử nổi bật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vì khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất của dân tộc Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more
1947839total sites visits.