Nỗi trăn trở, ưu tư của kẻ không lương tâm

Với tựa đề “Đất nước tôi”, Năm Xích lô đã bày tỏ những nỗi trăn trở, ưu tư về cuộc sống của nhân dân, về tình hình đất nước. Ngỡ là, vì dân, vì nước nhưng đây cũng chỉ là những mánh khóe quen thuộc của những kẻ gian manh, ra rả như ve mùa hè về “tự do”, “dân chủ”, chê bai lịch sử dân tộc, xuyên tạc cuộc sống của nhân dân, kích động chống đối chính quyền. Để thể hiện những trăn trở, ưu tư của mình, Năm Xích lô cho rằng “Trên hành tinh chúng ta đang sống, nơi nào độc tài bất công và nghèo hèn là chuyện bình thường?”. Đây là điệp khúc mà bè đảng của y đã từng rêu rao “Đảng độc tài, dân nghèo khổ”. Năm Xích lô cố tình vu cáo Đảng, cho rằng Đảng ta là độc tài, là nguyên nhân của sự nghèo khổ tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCSVN.… Đọc tiếp

Read more
1944798total sites visits.